Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Piramīdas Piramīdu attīstība, veidi, raksturojums; Valdnieku ieleja; Tutanhamona kapeņu atklāšana.
2. Ēģiptiešu zinātne un māksla Hieroglifu rakstība, tās atšifrēšana, literatūra; zinātņu attīstība; mākslas īpatnības; tempļu kompleksi.
3. Ēģiptiešu reliģija Ēģiptes dievi; ticība pēcnāves dzīvei.
4. Atklājumi un pētījumi Ēģiptē Napoleona ekspedīcijas loma; Šampoliona devums; Kārtera atklājums; Latvijas ekspedīcija.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Piramīdas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Piramīdu raksturojums.
2. Piramīdas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Piramīdu raksturojums.
3. Ēģiptiešu kultūra 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Celtniecība, māksla, dzeja, rakstība, balzamēšana.
4. Ēģiptiešu māksla un dzeja 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Ēģiptiešu māksla un dzeja.
5. Ēģiptiešu reliģija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Dievi. Ticība pēcnāves dzīvei.
6. Ēģiptiešu dievi 2. izziņas līmenis augsta 1p. Ra, Amons, Hors un Izīda.
7. Ēģiptes civilizācija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Senās Ēģiptes civilizācijas atklāšana un pētīšana.
8. Notikumi senās Ēģiptes vēsturē 1. izziņas līmenis zema 3p. Notikumi senās Ēģiptes vēsturē no Senās valsts izveidošanās līdz Ēģiptes nonākšanai Persijas valsts varā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Hieroglifi Citi vidēja 1p. Ēģiptiešu rakstība.
2. Zinātnes, to pielietojums Citi vidēja 1p. Ģeometrija un matemātika Ēģiptē.
3. Hieroglifi Citi vidēja 1p. Ēģiptiešu rakstība.
4. Zinātnes un to pielietojums Citi vidēja 1p. Ģeometrija un matemātika Ēģiptē.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Senēģiptiešu sasniegumi, to nozīme 00:25:00 vidēja 14p. Zinātnes, rakstība, māksla, literatūra; reliģija. Pētījumi Ēģiptē.
2. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:30:00 vidēja 11p.