Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Piramīdas Piramīdu attīstība, veidi, raksturojums; Valdnieku ieleja; Tutanhamona kapeņu atklāšana.
2. Ēģiptiešu zinātne un māksla Hieroglifu rakstība, tās atšifrēšana, literatūra; zinātņu attīstība; mākslas īpatnības; tempļu kompleksi.
3. Ēģiptiešu reliģija Ēģiptes dievi; ticība pēcnāves dzīvei.
4. Atklājumi un pētījumi Ēģiptē Napoleona ekspedīcijas loma; Šampoliona devums; Kārtera atklājums; Latvijas ekspedīcija.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Piramīdas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Piramīdu raksturojums.
2. Piramīdas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Piramīdu raksturojums.
3. Ēģiptiešu kultūra 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Celtniecība, māksla, dzeja, rakstība, balzamēšana.
4. Ēģiptiešu māksla un dzeja 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ēģiptiešu māksla un dzeja.
5. Ēģiptiešu reliģija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dievi. Ticība pēcnāves dzīvei.
6. Ēģiptiešu dievi 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Ra, Amons, Hors un Izīda.
7. Ēģiptes civilizācija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Senās Ēģiptes civilizācijas atklāšana un pētīšana.
8. Notikumi senās Ēģiptes vēsturē 1. izziņas līmenis zema 3 p. Notikumi senās Ēģiptes vēsturē no Senās valsts izveidošanās līdz Ēģiptes nonākšanai Persijas valsts varā.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Hieroglifi Citi vidēja 1 p. Ēģiptiešu rakstība.
2. Zinātnes, to pielietojums Citi vidēja 1 p. Ģeometrija un matemātika Ēģiptē.
3. Hieroglifi Citi vidēja 1 p. Ēģiptiešu rakstība.
4. Zinātnes un to pielietojums Citi vidēja 1 p. Ģeometrija un matemātika Ēģiptē.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Senēģiptiešu sasniegumi, to nozīme 00:25:00 vidēja 14 p. Zinātnes, rakstība, māksla, literatūra; reliģija. Pētījumi Ēģiptē.
2. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:30:00 vidēja 11 p.