Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Amerikas senākās civilizācijas Olmeku kultūra; Teotivakanas pilsēta; inuīti.
2. Maiji Sabiedrības dzīve, pilsētas; maiju reliģija, rakstība, zinātne.
3. Acteku saimniecība un sabiedrība Saimniecība, sabiedrības organizācija, armijas nozīme.
4. Acteku kultūra Reliģija, tās loma rituālos; māksla; sporta spēles; medicīna; rakstība; kalendārs.
5. Inki Inki, to saimniecība un kultūra.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Senās Amerikas civilizācijas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Olmeku kultūra. Teotivakanas pilsēta. Inuīti.
2. Maiji 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Sabiedrība; reliģija; rakstība.
3. Maiju civilizācija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Maiju pilsētvalstis un to sabiedrība.
4. Acteku civilizācija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Acteku saimniecība, sabiedrība un armija.
5. Acteku sabiedrība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saimniecība un darbarīki; armija.
6. Acteku kultūra 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Reliģija. Māksla. Sporta spēles. Medicīna. Rakstība. Kalendārs.
7. Inki 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Inki, to saimniecība un kultūra.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Amerikas pamatiedzīvotāji Citi vidēja 1p. Amerikas pamatiedzīvotāji un to nodarbošanās.
2. Senās Amerikas civilizācijas. Citi vidēja 1p. Olmeku kultūra, Teotivakana; maiji; inuīti.
3. Maiju kultūra Citi vidēja 1p. Maiju kultūra un reliģija.
4. Acteku reliģija Citi vidēja 1p. Acteku rituāli, priesteri.
5. Acteku kultūra Citi vidēja 1p. Sporta spēles, medicīna, rakstība, kalendārs.
6. Inki Citi vidēja 2p. Inki, to saimniecība un kultūra.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Senākās civilizācijas 00:30:00 vidēja 9p. Olmeki, inuīti, maiji - to dzīvesveids, sabiedrība, reliģija.
2. Acteku un inku civilizācijas 00:25:00 vidēja 10p. Acteku impērijas izveide, sabiedrība, reliģija, sasniegumi; inku reliģija, sasniegumi.
3. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:25:00 vidēja 14p.