incamayaaztecmap.gif
Attēlā: Kartē redzamas Amerikas civilizācijas, kas izveidojās pēc olmeku civilizācijas izzušanas
 
Maiji ir viena no senākajām Centrālās Amerikas civilizācijām, kas bija izplatīta mūsdienu Centrālamerikas valstu Gvatemalas, Belizas, rietumu Hondurasas un Salvadoras, arī Meksikas Čjapasas, Tabasko, Kintanas Roo, Kampečes un Jukatanas štatos.
Šajā reģionā pirmās maiju civilizācijas liecības sāka parādīties ap 1000. gadu p.m.ē., taču šis reģions bija apdzīvots jau daudz agrāk, un specifiskas maiju kultūras rašanās laiks vēl nav skaidri noteikts.
 
maya_map.gif
Attēlā: Maiju civilizācijas izplatības apzīmēta ar raustīto līniju
 
Maiji bija ievērojami ar saviem sasniegumiem dažādās zinātņu nozarēs, arhitektūrā un mākslā.
Maijiem bija diezgan sarežģīti ģeogrāfiskie apstākļi - ilgas lietavas, kas mijās ar pusgada sausuma periodiem, dedzinoša saule un stāvi kalni.
Maiju civilizācijas hronoloģija:
  • Pirmsklasiskais periods (15. gs. p.m.ē. - 2. gs. m.ē.). Šajā periodā notiek maiju kultūras formēšanās un tikai maiju kultūras īpatnību nodalīšanās.
  • Klasiskais periods (2. gs. m.ē. - 9. gs. m.ē.). Šajā periodā bija vērojams maiju kultūras augstākie sasniegumi dažādās jomās, bet perioda beigās vērojams kultūras pagrimums.
  • Pēcklasiskais periods (9. gs. m.ē. - 16. gs. m.ē.). Šajā periodā vērojams tolteku iebrukums, kam seko tolteku - maiju renesanse, kā arī perioda beigās vērojams kultūras noriets.
1df1b6e30215d02a1f5af00864b69234d6a8dfe3.jpg
Attēlā: Maiju pilsētas Ušmalas drupas mūsdienās (Jukatanas štats)
 
Nozīmīgākās maiju pilsētas bija Čičenica, Koba, Kopana, Kalakmula, Palenke, Tikala un Ušmala. Maiju atsevišķo pilsētvalstiņu pārvaldē atradās viens cilvēks, kas apvienoja sevī gan laicīgo, gan arī reliģisko varu.
Maiji nebija vienots valstisks veidojums, bet gan sastāvēja no atsevišķām etniskām grupām, kas runāja dažādās valodās.
Maiju sabiedrībā pastāvēja arī aristokrātija, kas bija diezgan mazs slānis un nestrādāja fizisku darbu. Aristokrātija nodarbojās ar tempļu apkopšanu (iespaidīgi, grezni tempļi tika celti gandrīz katrā pilsētas un ciema centrā, lai tajos varētu pielūgt dievus), pārvaldi, aizsardzību, kā arī tiesu un reliģiski rituālajām funkcijām.
 
ancient-mayans.gif
Attēlā: Maiju ciematnieki darbā
 
Maiju zemnieki dzīvoja ciemu un pilsētu nomalēs samērā sliktos apstākļos un veica smagu fizisku darbu - apstrādāja laukus, piedalījās dažādos celtniecības darbos un papildināja karaspēka rindas nepieciešamības gadījumā.
Vienkāršie cilvēki nodarbojās arī ar zvejniecību un medniecību, tādējādi papildinot savus pārtikas krājumus, jo apmēram divas trešdaļas no izaudzētā tiem vajadzējis atdot nodevās.
Izglītību galvenokārt ieguva tikai aristokrātu bērni, lai tie varētu aizvietot savus vecākus priesteru, pētnieku un citos amatos. Galvenais, kam skolā tika pievērsta uzmanība, bija astronomija un astroloģija. Skolēnus mācīja arī rakstīt, lasīt un rēķināt. Rakstītprasme maiju sabiedrībā tika augstu vērtēta.
 
881_01_2.jpg
Attēlā: Seno maiju rakstveži apglezno traukus, maiju mākslas paraugs
Ne visu noteica aristokrātiskā izcelsme, ievērojama nozīme bija arī prāta spējām un talantam, arī šādā gadījumā varēja nokļūt labākā sociālā stāvoklī.
 
Maijiem bija sarežģīts dievu un dievību panteons (dievu un dievību sakopojums), kas pārvaldīja debesu valstību un arī ietekmēja visas norises, kas bija uz zemes. Dievības bija dažādas: nāves, kara, uguns, zvaigžņu un citas.
Svarīgi!
Vissvarīgākā no maiju dievībām bija Icamma - pasaules radītājs, priesteru kārtas nodibinātājs, arī rakstītprasmes izgudrotājs; Icamma tika attēlots kā vecis vai divgalvains debesu pūķis.
11-2.jpg
Attēlā: Maiju dievības Icamma attēlojums maiju mākslā
 
Pastāvēja arī ļaunie spēki, kas bija jāpielabina. Parasti ar ļaunuma vārdu saistījās dievs Teskatlipoks, kura pārvaldībā atradās dažādas dabas stihijas un citas nelaimes.
Priesteriem vajadzēja izzināt, kā pielabināt dievības un izzināt dažādas likumsakarības, kuras atklājot, varētu pareģot pārmaiņas un palīdzēt sev ar dažādiem rituāliem.
 
Maijiem pastāvēja savas rakstības zīmes, bet spāņu iekarotāji, uzskatot tās par sātana zīmēm, iznīcināja. Daudzas maiju veidotās grāmatas tika sadedzinātas. Līdz mūsu dienām ir saglabājušās tikai 3 - 4 grāmatas maiju rakstībā, bet ir saglabājušies arī dažādi uzraksti uz stēlām un tempļu sienām. Maiji esot sīki pierakstījuši savu vēsturi.
 
page-Madrid-Codex-rain-god-books-Mayan.jpg
Attēlā: Maiju rakstības paraugs
Maiju rakstība saglabājusies ne tikai dažās grāmatās, bet arī uz tempļu, stēlu sienām, uz traukiem.
  
Svarīgi!
Glipti - maiju rakstu zīmes, kas ir hieroglifiskais raksts un ko atšifrēt izdevās 20. gs. krievu (tolaiku padomju režīma) zinātniekam Jurijam Knozorovam.
Maijiem bija attīstīta arī matemātika - sava īpatnēja sistēma, kas sastāvēja no trijām zīmēm: punkts apzīmēja vieninieku, bet svītra - pieciniekus. Maiji lietoja arī nulles jēdzienu. Cipari skaitļu zīmēs tika izkārtoti vertikāli, nevis horizontāli.
Matemātikas zināšanas bija nepieciešamas, lai radītu kalendāru, kam maiji bija pakārtojuši visu savu dzīvi.
 
Maiju kalendārs
Maijiem bija divi kalendāri: solārais (saules) (360 dienas plus 5 liekās, kas dalījās 18 mēnešos pa 20 dienām katrā) un rituālais (260 dienas, kas sadalījās 13 mēnešos pa 20 dienām katrā).
Astronomiskajos aprēķinos maiji bijuši ļoti precīzi. Viņu pamata rēķināšanas skaitlis bija 20, tādēļ veidotie aprēķini varēja kļūt ļoti sarežģīti.
Maiji gadu skaitīšanu bija sākuši ar 5 041 738. g. p.m.ē. pēc mūsu laika skaitīšanas sistēmas.
 
Maiji ir ievērojami arī ar savu arhitektūru. Tempļus un citas mūrētas ēkas pētnieki saista ar pilsētu celtniecību.
Tempļi sākumā bija domāti kā reliģiskie kulta centri, tomēr templi nekad necēla vienu - tas saistījās ar veselu būvju kompleksu. Blakus templim atradās valdnieka (priestera) rezidence.
Māju novietojumam nav stingra plānojuma, tomēr senie arhitekti mācējuši lieliski izveidot pilsētas ansambli, izmantojot dabīgo zemes reljefu.
 
Great-Plaza-600x365.jpg
Attēlā: Maiju pilsēta Tikala
 
Pārsteidzoši ir tas, kā senie maiji spēja uzcelt tik iespaidīgas celtnes bez nopietniem darbarīkiem un papildierīcēm, visu paveicot tikai ar fizisku darbu. Katras jaunas mājas tapšana tika rūpīgi saskaņota ar kalendāru un tā noteiktajiem termiņiem. Kā apliecinājums tam ir piramīdu būve - piramīdas tika būvētas viena otrai apkārt stingri pēc kalendāra noteiktā grafika.
Maiji būvēja arī ceļus, pa kuriem ierasties svētceļniekiem, jo ne ratus, ne arī kādus citus pārvietošanās līdzekļus senie maiji nepazina. Pirms Eiropiešu ieceļošanas, Amerikās nebija zirgu.
Klasiskajā periodā tika būvētas stēlas. Lielākās no tām varēja sasniegt pat 4 metru augstumu.
 
W0968T-Quirigua-Stela-C-234x500.jpg
Attēlā: Seno maiju stēla
 
Stēlas - augsti, vertikāli novietoti akmens stabi ar reljefā iestrādātiem cilvēku, dzīvnieku ciļņiem, mīklainiem hieroglifiem un sarežģītiem ornamentiem.
Pārsteidzoši, ka krāšņās pilsētas tika pamestas, ko varētu izskaidrot ar izdzīvošanas grūtībām, kaut gan ir izteiktas visdažādākās versijas: epidēmijas, masu nemieri un citas kataklizmas. 
Svarīgi!
1. gt. beigās maiju pilsētās iebruka tolteki, tāpēc nākamo periodu sauc par maiju - tolteku periodu, kas iezīmē arī daļējas izmaiņas maiju kultūrā.
Tolteki neiznīcināja maiju kultūru, bet tieši otrādi - pārņēma maiju rakstību un valodu, arī papildināja maiju dievu panteonu ar savējiem dieviem. Šis periods spilgti atklājas arhitektūrā un mākslā: rotājumos parādās jauni elementi, piemēram, lietus dieva tēli.
 
DP102948.jpg
Attēlā: Maiju lietus dieva galva, 10. - 11. gs.
 
Maiju civilizācija turpinājās Jukatānas ziemeļos līdz pat brīdim, kad tur 1519. gadā ieradās spāņu iekarotāji - konkistadori.