17. jūnijs - VĒSTURE
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Pārskats par Seno Romu Romas nozīme Eiropā. Romas dibināšanas leģenda; vēstures ziņas par Romas izcelsmi; ģeogrāfiskās vides nozīme.
2. Romas republika Romas iedzīvotāju grupu un attiecību raksturojums; svarīgākie amati un iekšpolitika Romā; Divpadsmit tabulu likumi.
3. Armija un kari Romiešu karavīru bruņojums, armijas raksturojums. Karu loma romiešu sabiedrībā. Iekarošanas kari Itālijā, Pūniešu kari, mūsdienu Eiropas teritorijā dzīvojošo tautu pakļaušana.
4. Republikas krīze Personību varas pieaugums; Pirmais triumvirāts; Jūlijs Cēzars, viņa reformas, varas beigas.
5. Romas impērijas izveidošanās Otrais triumvirāts. Augusta vienpersoniskas varas nostiprināšanās, varas formas, uzlabojumi valstī. Imperatori Romā.
6. Romas impērijas krīze Krīzes cēloņi impērijā, krīzes risinājumu sekas. Imperatoru loma. Impērijas sadalīšana.
7. Barbaru Eiropas izveidošanās Romiešu un barbaru attiecības, ģermāņu ietekme Rietumromas bojāejā. Huņņi un Lielā tautu staigāšana. Barbaru uzbrukumi Romai, romiešu radīto vērtību degradācija. Tacits par ģermāņiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Senā Roma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Romas vēstures mīts, fakti.
2. Romas pirmsākumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Romas dibināšana un tās ciltis.
3. Romas vide, valdnieki 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Romas resursi, vide; valdnieki.
4. Romas republika 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Iedzīvotāju grupas, amatpersonas.
5. Pēti vēstures avotu par vergiem 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina zināšanas par vergu stāvokli, sekmē lasītprasmi.
6. Romas pārvalde 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Amatpersonas Romā; 12 plākšņu likumi.
7. Pēti provinču nozīmi 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Papildina zināšanas, sekmē izpratni par provinču devumu Romai.
8. Karavadoņu loma 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Karavadoņu varas laiks Romā.
9. Republikas krīze 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Karavadoņu savstarpējie konflikti.
10. Pēti vēstures avotu par krīzi 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Papildina zināšanas, izpratni, prasmi analizēt tekstu.
11. Romiešu armija 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Armijas organizācija, iekarojumi.
12. Karavīru stāvoklis armijā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Karavīru bruņojums disciplīna; taktika iekarojumos.
13. Romas impērijas izveidošanās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Oktaviāna Augusta nākšana pie varas, varas forma.
14. Imperatora varas raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Romas impērijas valdnieki, pārvalde.
15. Krīze Romas impērijā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pārmaiņas Romas impērijā, tās sadalīšana.
16. Rietumromas impērijas sabrukums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Romas impērijas vājuma izpausmes, sabrukums.
17. Barbaru Eiropa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Barbari. Lielā tautu staigāšana.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Romas republika Citi zema 1 p. Iekšpolitikas raksturojums.
2. Romas pirmsākumi Citi zema 1 p. Romas leģenda, valdnieki.
3. Impērijas krīze Citi zema 1 p. Barbari, Lielā tautu staigāšana.
4. Barbaru Eiropa Citi zema 1 p. Rietumromas sabrukums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Romas dibināšana un republikas izveide 00:30:00 vidēja 14 p. Romas leģenda un fakti par Romu; republikas iekārtas izveide Romā. Romas pārvalde, sabiedrības grupas, to raksturojums.
2. Romas impērija 00:35:00 vidēja 21 p. Karavadoņu lomas pieaugums, varas maiņa Romā. Romas armija. Provinču nozīme. Impērijas uzplaukums, imperatori, krīze Romā. Barbaru Eiropas izveidošanās.
3. Tēmas uzdevumu apkopojums 00:35:00 vidēja 26 p. Skolēns pilda testu, kas nosedz galvenos tēmā aplūkotos jautājumus un faktus.