Teorija

Uzdevumi

1. Nosaki attēla atbilstību I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Sengrieķu dievi un to funkcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Sengrieķu mitoloģija, reliģija un svētvietas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Mitoloģija un mūsdienas

Grūtības pakāpe: augsta

1
5. Saisti attēlu un jēdzienu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Raksturo attēlu I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Saisti attēlu ar tekstu

Grūtības pakāpe: augsta

2
8. Izvērtē arhitektūras attēlus

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Papildini tekstu par teātra izcelsmi

Grūtības pakāpe: zema

8
10. Raksturo lugu saturu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Papildini tekstu par izglītību

Grūtības pakāpe: vidēja

8
12. Saisti attēlu ar zinātni

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Vērtē grieķu uzskatus

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Savieto grieķu kultūras sasniegumus un jomu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Papildini tekstu par olimpiskajām spēlēm

Grūtības pakāpe: augsta

10
16. Nosaki attēlā sporta veidu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Grupē olimpisko spēļu raksturojumus

Grūtības pakāpe: augsta

3
18. Raksturo skulptūru

Grūtības pakāpe: vidēja

1
19. Nosaki attēla atbilstību II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Izvērtē vēstures avotu

Grūtības pakāpe: augsta

2
21. Nosaki attēlā objektu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. Raksturo septiņus pasaules brīnumus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Izvērtē apgalvojumus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Atbildi jautājumus par Aleksandra personību

Grūtības pakāpe: augsta

3
25. Raksturo attēlu II

Grūtības pakāpe: augsta

1
26. Izvērtē apgalvojumus par hellēnismu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
27. Nosaki ietekmi attēlā

Grūtības pakāpe: zema

2
28. Papildini tekstu par hellēnismu

Grūtības pakāpe: augsta

10
29. Sakārto secīgi notikumus

Grūtības pakāpe: zema

1,5
30. Sakārto secīgi procesus

Grūtības pakāpe: zema

1,5
31. Sengrieķu mitoloģija

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Grieķu mitoloģija un septiņi pasaules brīnumi

Grūtības pakāpe: vidēja

13,5
2. Arhitektūra un māksla

Grūtības pakāpe: vidēja

11
3. Publiskie pasākumi Senajā Grieķijā

Grūtības pakāpe: vidēja

30
4. Izglītība un zinātne

Grūtības pakāpe: vidēja

19
5. Maķedonijas Aleksandrs un hellēnisms

Grūtības pakāpe: vidēja

20,5
6. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

31,5
7. Olimpiskās spēles

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Materiāli skolotājiem