18.
maijā
Eksāmens LATVIEŠU VALODĀ 12. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Savrupināts apzīmētājs Savrupināts apzīmētājs, savrupināta apzīmētāja grupa.
2. Savrupināts pielikums Savrupināts pielikums, savrupināta pielikuma grupa.
3. Savrupināts apstāklis Savrupināti apstākļi.
4. Divdabja teiciens Savrupinājumi. Divdabja teiciens.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Savrupinājumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums, atdalot divdabja teicienu no pārējās teikuma daļas.
2. Savrupinājumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Savrupinātu apzīmētāju un savrupinātas apzīmētāja grupas noteikšana.
3. Savrupinājumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Savrupināta pielikuma un savrupinātas pielikuma grupas noteikšana.
4. Savrupinājumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Savrupinātu apzīmētāju un savrupinātas apzīmētāju grupas noteikšana.
5. Savrupinājumi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Savrupinājumu noteikšana.
6. Savrupinājumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums, atdalot plašāku obligāti savrupināmu grupu ar divdabi pamatā no pārējās teikuma daļas.
7. Savrupinājumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Divdabja teicienu veidojošo darbības vārda divdabju formu veidošana.
8. Savrupinājumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pieturzīmju lietojums dažādas uzbūves teikumos ar divdabja teicienu un divdabjiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Savrupinājumi 00:00:00 vidēja 4p. Pieturzīmju lietojums