Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4p.
1. Savrupinājumi 1p.
2. Savrupinājumi 1p.
3. Savrupinājumi 1p.
4. Savrupinājumi 1p.