Pielikums ir teikuma palīgloceklis, kas izteikts ar lietvārdu un saskaņots ar paskaidrojamo vārdu dzimtē, skaitlī un locījumā.

Pielikums parasti nosauc:
 • profesiju;
  skolotāja Anna Bērziņa
 • radniecību;
  brālis Tomass
 • piederību kādai personu grupai;
  skolniece Annija
 • kāda priekšmeta pazīmju vai īpašību kopumu;
  bailulis zaķis
 • mākslas darba žanru.
  glezna “Kliedziens”
Pielikumam nav sava raksturīga jautājuma. Latviešu valodā pielikums parasti atrodas pirms paskaidrojamā vārda.
Gleznotāja Maija Tabaka labi pazīstama ne tikai Latvijā.
 
Pielikuma grupa veidojas, ja pielikumam tiek pakārtoti citi teikuma palīglocekļi.
 
Ja pielikums vai pielikuma grupa atrodas aiz paskaidrojamā vārda, tad rodas savrupinājums, kuru no pārējās daļas atdala ar komatiem vai domuzīmēm.
Piemērs:
Maija Tabaka, gleznotāja, labi pazīstama ne tikai Latvijā.
Savrupināts pielikums: gleznotāja.

Maija Tabaka, latviešu gleznotāja, labi pazīstama ne tikai Latvijā.
Savrupināta pielikuma grupa: latviešu gleznotāja.
Atsauce:
Latviešu valoda 8. klasei/Skaidrīte Urževica. – Rīga: Lielvārds, 2004. –160. lpp. :il. - izmantotā literatūra: 65.lpp.
Latviešu valoda 8. un 9. klasei/Vēsma Veckāgana. – Rīga: Lielvārds, 1997.-176 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 27.lpp.
Palīgs latviešu valodā 9. un 10. klasei/Inese Plaude. – Rīga: Pētergailis, 2004. –136. lpp. :il. - izmantotā literatūra: 14.-15.lpp.
Valodas labirinti. Latviešu valoda 9. klasei/Anita Vanaga, Jolanta Babrāne. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. -204 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 198.lpp.