Atgriezenisko vietniekvārdu sevis attiecina uz visām trim personām gan vienskaitlī, gan daudzskaitlī.
Atgriezeniskais vietniekvārds nemainās ne skaitlī, ne dzimtē.
N. kas?
-
Ģ. kā?
sevis
D. kam?
sev
A. ko?
sevi
I. ar ko?
ar sevi
L. kur?
sevī
V. -
-
 
Nepareizi

Šodien gaidu jūs pie sevīm.
Mana grāmata ir pie tevīm.
Aizbraukšu pie tevīm.
Pareizi
  
Šodien gaidu jūs pie sevis.
Mana grāmata ir pie tevis.
Aizbraukšu pie tevis.
 
Piemērs:
Viņa lasa sev zemenes.
Viņš lasa sev zemenes.
Mēs lasām sev zemenes.
 
Es sevi redzu spogulī.
Tu sevi redzi spogulī.
Viņas sevi redz spogulī.
 
Es meklēju kļūdas sevī.
Jūs meklējat kļūdas sevī.
Viņi meklē kļūdas sevī.
Piederības vietniekvārdi norāda uz piederību kādai personai.
Piederības vietniekvārdi mans, mana norāda uz piederību vienskaitļa 1. personai.
Piederības vietniekvārdi tavs, tava norāda uz piederību vienskaitļa 2. personai.
Piederības vietniekvārdi savs, sava norāda uz piederību jebkurai vienskaitļa vai daudzskaitļa personai.
Nepareizi
 
Vai direktore ir pie sevis?
Man pie tevis ir lūgums.
Pareizi
  
Vai direktore ir savā kabinetā?
Man tev ir lūgums.
 
Vēstulēs, iesniegumos, apsveikumos vietniekvārdus tu, tavs, jūs visos locījumos raksta ar lielo burtu.
Piemērs:
Aicinu Tevi uz savu vārda dienu. Vēlos Jūs redzēt savā draugu pulkā.
Ja vietniekvārdi jūs, jūsu attiecināmi uz vairākām personām, tad raksta ar mazo burtu.
Piemērs:
Aicinām jūs visus uz karnevālu. Man patika ciemoties jūsu ģimenē.
Atsauce:
Latviešu valoda 8.klasei/Gunta Suhanova un autoru kolektīvs : RaKa, 2004. – 129 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 82, 83.lpp.
Latviešu valoda 7.klasei/Vēsma Veckāgana.- Lielvārde: Lielvārds, 2006. - 224 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 98., 99.lpp.http
www.liis.lv/latval/morfol/vietniekv.htm