• Personas vietniekvārdi – nosauc personas, kas piedalās runas situācijā
  es, tu, viņš, viņa, mēs, jūs, viņi, viņas
 • Atgriezeniskais vietniekvārds – norāda, ka darbība vērsta uz pašu darītāju
  sevis
 • Piederības vietniekvārds – norāda uz piederību kādai personai
  mans, mana, tavs, tava, savs, sava
 • Norādāmie vietniekvārdi – norāda uz priekšmetiem, dzīvām būtnēm vai to pazīmēm
  šis, šī, tas, tā, šāds, šāda, tāds, tāda, viņš, viņa
 • Jautājamie vietniekvārdi – ievada jautājuma teikumu
  kas, kurš, kura, kāds, kāda
 • Attieksmes vietniekvārdi – ievada palīgteikumu
  kas, kurš, kura, kāds, kāda
 • Nenoteiktie vietniekvārdi – norāda uz nepazīstamiem priekšmetiem, dzīvām būtnēm vai to nenoteiktām pazīmēm
  kas, kurš, kāds, dažs, cits, kaut kas, kaut kāds, kaut kurš, diez(in) kas, diez(in) kāds, diez(in) kurš, nez(in) kas, nez(in) kurš, nez(in) kāds, dažs labs, viens otrs, jebkas, jebkurš, jebkāds
 • Noteiktie vietniekvārdi – norāda uz priekšmetiem vai dzīvām būtnēm kā uz kaut ko noteiktu un pazīstamu
  katrs, katra, ikkatrs, ikkatra, ikkurš, ikkura, ikviens, ikviena, viss, abi, abas, pats, pati
 • Noliegtie vietniekvārdi – norāda uz noliegumu
  nekas, nekāds, nekāda, neviens, neviena
 
Atsauce:
Latviešu valoda 7.klasei/Vēsma Veckāgana: Lielvārds, 2006. – 224 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 104.lpp.
http://www.liis.lv/latval/morfol/vietniekv.htm