Piemērs:
Ikvienā mīt eņģelis un nelabais, un abu balsis ir ļoti līdzīgas. (Paulu Koelju)
 
1. variants
 
Analizējamais
vārds
Pamatforma
Iedalījuma grupa
Dzimte
Skaitlis
Locījums
ikvienā
ikviens
noteiktais
vietniekvārds
vīriešu
dzimte
vienskaitlis
lokatīvs
abu
abi
noteiktais
vietniekvārds
vīriešu
dzimte
daudzskaitlis
ģenitīvs
 
2. variants
 
Ikvienā – vsk. nom. ikviens, patstāvīgs vārds, lokāms vārds, noteiktais vietniekvārds, vīriešu dzimtes vienskaitļa lokatīvs.
Abu – dsk. nom. abi, patst.v., not. vietniekv., vīr.dz. dsk. ģen.