Teorija

Vietniekvārdi ir patstāvīgi vārdi, ko lieto lietvārdu, īpašības vārdu un skaitļa vārdu vietā.
Piemērs:
Cilvēki baidās sekot saviem sapņiem, viņiem šķiet, ka nav to cienīgi.
Vietniekvārdu raksturošanai morfoloģijā izmanto šādus jēdzienus:
 • patstāvīgs vārds
  Viņš (kas?) ir godīgs.
 • lokāms vārds
  Viņš, viņa, viņam utt.
 • vietniekvārda grupa (atkarībā no nozīmes)
  es - personu vietniekvārds
 • personu vietniekvārdiem 1., 2. un 3. persona
  es - 1. persona, tu - 2. persona, viņš, viņa - 3. persona
 • vīriešu dzimte un sieviešu dzimte
  ikviens, ikviena
 • vienskaitlis un daudzskaitlis
  jebkurš, jebkuri
 • locījumi: nominatīvs, ģenitīvs, datīvs, akuzatīvs, instrumentālis, lokatīvs.
  N. pats, Ģ. paša, D. pašam, A. pašu, I. ar pašu, L. pašā
 
 
Visiem vietniekvārdiem nav dzimtes un skaitļa kategorijas, dažiem vietniekvārdiem nav atsevišķu locījumu.
Kas, sevis – nevar noteikt dzimti un skaitli.
Es, tu, jūs, mēs – nevar noteikt dzimti.
Ikviens, ikviena, neviens, neviena lietojami tikai vienskaitlī.
Abi, abas – tikai daudzskaitlī.
 
Atsauce:
Latviešu valoda 7.klasei/Vēsma Veckāgana: Lielvārds, 2006. – 224 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 103..lpp.
http://www.liis.lv/latval/morfol/vietniekv.htm