Norādāmie vietniekvārdi norāda uz priekšmetiem, dzīvām būtnēm vai to pazīmēm.
šis, šī, šāds, šāda
Norāda uz tuvākiem priekšmetiem vai dzīvām būtnēm.
Paņem šo zīmuli un noliec uz galda!
tas, tā
Norāda uz tālākiem priekšmetiem vai dzīvām būtnēm.
liepa ir viskuplākā.
viņš, viņa
Norāda uz vistālākiem priekšmetiem vai dzīvām būtnēm.
Dauka devās uz viņu pasaules malu.

Vietniekvārdus šis, šī loka īpatnēji.
 
vienskaitlis  
vienskaitlis 
daudzskaitlis 
daudzskaitlis
  
vīriešu dzimte
sieviešu dzimte
vīriešu dzimte
sieviešu dzimte
N. kas?
šis
šī
šie
šīs
Ģ. kā?
šā, šī 
šās, šīs 
šos 
šo
D. kam?
šim 
šai 
šiem 
šīm
A. ko?
šo 
šo 
šos 
šīs
I. ar ko?
ar šo 
ar šo 
ar šiem 
ar šīm
L. kur?
šajā, šai, šinī 
šajā, šai, šinī 
šajos, šais, šinīs 
šajās, šais, šinīs
V. -
-
-
-
-

Īpatnēji loka arī vietniekvārdus tas, tā.
 
vienskaitlis 
vienskaitlis 
daudzskaitlis
daudzskaitlis
  
vīriešu dzimte
sieviešu dzimte
vīriešu dzimte
sieviešu dzimte
N. kas?
tas
 tie
tās
Ģ. kā?
tās
to
to
D. kam?
tam
tai
tiem
tām
A. ko?
to
 to
tos
tās
I. ar ko?
ar to
ar to
ar tiem
ar tām
L. kur?
tajā, tai, tanī
tajā, tai, tanī
tajos, tais, tanīs 
tajās, tais, tanīs
V. -
-
-
-
-