Lietišķo rakstu valodas stilu lieto oficiālos dokumentos.
 
Lietišķo rakstu stilā lieto emocionāli neitrālus izteiksmes līdzekļus, to raksturo standartizēta, maksimāli unificēta izteiksme, stingras un lēni mainīgas normas, izteiksmes līdzekļu ekonomija, speciālās terminoloģijas un standartizētu konstrukciju lietojums, liels lietvārdu īpatsvars. Latviešu valodas lietišķo rakstu stilam raksturīga citvalodu ietekme.
Ikvienam cilvēkam dažādās dzīves situācijās ir vajadzīgas īpašas valodas un rakstīšanas prasmes.
Tās sauc par lietišķo rakstu prasmēm jeb darījumrakstu valodas prasmēm.
Darījumrakstu valodas prasmes ir nepieciešamas, lai kārtotu darījumus, aizpildītu dažādus dokumentus. 
 
Lietišķo rakstu uzdevums ir sekmēt dažādus darījumus. 
Svarīgi!
Lietišķos rakstos doma jāizsaka skaidri un pareizā valodā.
Ir jāievēro noteikta satura un formas prasības
Lietišķo rakstu formu nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi. Lietišķie raksti var tikt rakstīti rokrakstā vai ar datoru iespiedrakstā
Tiem izmanto baltu, tīru, nesaburzītu A4 papīru
Rokrakstam jābūt skaidri salasāmam, bet iespiedrakstā jāraksta ar 12 vai 14 izmēra burtiem.
Teksta fontam ir jābūt labi salasāmam.
Var lietot Times New Roman vai Arial teksta fontu.
 
Lietišķie raksti jāraksta bez kļūdām!
Lietišķie raksti ir:
 • iesniegums,
 • dzīvesgājums (CV jeb Curriculum Vitae),
 • darba līgums,
 • pieteikums,
 • izziņa,
 • paskaidrojums,
 • rīkojums,
 • pilnvara,
 • lietišķa vēstule,
 • atsauksme,
 • ielūgums un citi.
Piemērs:
izzina.jpg
Izziņa
 
pilnvara.jpg
Pilnvara
 
CV.jpg
CV
 
Lietišķo rakstu valodas stilam piemīt šādas pazīmes:
 • lietišķa izteiksme, neitrāla, oficiāla stila leksika, 
 • lakoniska izteiksme, valodas līdzekļu ekonomija, bieži tiek izmantotas veidlapas,
 • valodas  un lietišķo rakstu formas standartizācija, trafareti, šabloniski izteicieni, piemēram, darīt zināmu, pieņemt lēmumu, zemāk minētais u.c.
Lietišķos rakstus izmanto:
 • lietvedībā (paskaidrojums, rīkojums, lūgums, iesniegums, pilnvara, darījumu vēstule, CV, protokols, apsveikums, sludinājums),
 • tiesā (dokumentācija - normatīvie akti, lēmumi, noteikumi, likumi),
 • elektroniskajā saziņā un datorvalodā (īsziņas, elektroniskās vēstules, tērzēšana u.c.)
 • reklāmās (informējošs raksturs- sludinājumi, reklāmas, recenzijas u.c.)
 
Atsauce:
Lietišķo rakstu paraugus Microsoft Word formātā vari apskatīt šeit http://www.saproti.lv