CV ir noteiktā formā uzrakstīts dzīves apraksts.
Curriculum vitae (latīņu val.) - īss dzīves apraksts.
CV mērķis ir atspoguļot tavas spējas un iemaņas, lai informētu par būtiskākajiem notikumiem personas dzīvē.
 
Ieteikumi CV rakstīšanai:
 • CV jāraksta 1.personā, bet nav jālieto vārds "es";
 • raksta to, kas personai padodas, nepārspīlējot un nepārslavējot sevi;
 • neraksta to, kas nepadodas, kā arī negatīvo pieredzi;
 • nelieto saīsinājumus;
 • neraksta gari, nepārsniedzot divas A4 lapas;
 • ievēro pareizrakstības normas;
 • raksta datorrakstā;
 • izceļ vārdu, uzvārdu un sadaļu nosaukumus;
 • informāciju izvieto secīgi (no esošā uz pagātni);
 • raksta uz baltas papīra lapas;
 • paraksties un blakus tam uzraksti atšifrējumu;
 • tautību un pilsonību CV iekļauj tikai tad, ja tas tiek pieprasīts.

Tātad - Tu gribi sūtīt savu CV. Tad Tev rūpīgi jāizlasa sludinājums un darba devēja prasības. Mēģini kaut ko vairāk uzzināt par šo uzņēmumu, lai darba devējam varētu sniegt par sevi būtiskāko un nozīmīgāko informāciju.
 
Rakstot CV, nav pieļaujamas gramatiskās vai faktu kļūdas. Tu nedrīksti melot vai sniegt nepatiesas ziņas par sevi. Parasti tas nāk gaismā. Vēlams precīzi un pilnīgi aprakstīt savas  labās īpašības un panākumus.
 
CV Tev jāapraksta dzīves laikā gūtā pieredze un jāizsecina, kas tajā bijis visnozīmīgākais. Izmantojot lietišķu valodu, īsiem, konkrētiem teikumiem jāuzskaita savas darba vietas. Jāuzraksta galvenie pienākumi un projekti, kādus Tu esi veicis.
 
CV ir jānorāda iegūtā izglītība. Ziņas par izglītību ir jānorāda, sākot ar pēdējo iegūto (jaunāko). Neaizmirsti norādīt piešķirto kvalifikāciju. To parasti norāda izglītības diplomā.
  
Arī darba pieredze ir jānorāda, sākot ar jaunāko. Nepieciešams iekļaut arī prakses vietas, līgumdarbus un darba pieredzi ārzemēs – ja Tev tāda ir. 
Jānorāda ne tikai darba vieta, bet arī ieņemamais amats un laika periods.
 
Jāpiemin arī papildus apgūtie kursi, datorprasme, autovadītāja apliecības esamība, profesijai nepieciešamie sertifikāti.
Svarīgi!
Obligāti norādi vakanci, kurā vēlies strādāt. Norādi uzņēmuma nosaukumu, uz kuru pretendē!
Piemērs:
Curriculum Vitae
 
Personas dati
Kārlis Ozols, dzimis 1988. gada 6. februārī Rīgā.
Adrese: Parka iela 4-32, Sigulda, Siguldas nov., 2151
Tālrunis: 11111111
E-pasts: karlis.ozols@inbox.lv
 

Mērķis – SIA "Farads" galdnieks
 
Izglītība
Kopš 2007. gada mācās Amatniecības skolā, galdniecības specialitātes vakara nodaļā. 1997.-2005.g. mācījies Rīgas 1. mūzikas skolā. 1994. – 2007. g. mācījies Rīgas 41. vidusskolā.
 
Papildus izglītība
2008. g. apmeklējis kursus „Videi draudzīgu būvmateriālu izmantošana celtniecībā”.
 
Darba pieredze
Kopš 2008. g. 3. februāra pārdevējs – konsultants lielveikalā „Darbarūķis”.
Vasaras brīvlaikos (3 pēdējos gadus) strādājis SIA „Silva” galdniecībā un gaterī par palīgstrādnieku.
 
Sabiedriskā aktivitāte
Kopš 2005. g. brīvprātīgi palīdz  pamesto dzīvnieku patversmē „Draugs”.
Kopš 2006. g. līdzdarbojas  kinoloģijas biedrībā (piedalās Glābšanas dienesta darbā).
 
Valodas prasmes
latviešu valoda – dzimtā valoda; angļu un krievu – sarunvalodas līmenī.
 

Rīgā, 2008. gada 1. jūlijs                                                 (paraksts) /K.Ozols/
Atsauce:
Avots: Lietišķie raksti pamatskolā/Latvijas Republikas IZM ISEC. -Rīga : SIA "Izglītības soļi", 2001. – 68 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 22.- 23.lpp.
Avots: http://www.kid.lu.lv/celvedis/cvunmotivacijasvestule/cv/
Avots: http://www.saproti.lv/tl/index.php/cv-jeb-dzivesgajums.html