Darījumu vēstules
 
Vēstule ir kādam adresēts dokuments, kurā kas paziņots, lūgts, prasīts, jautāts u.tml. Vēstule ir dažāda satura dokumentu vispārināts apzīmējums, tās raksturīgākā pazīme - rakstiska sazināšanās starp divām (vai vairākām) fiziskām vai juridiskām personām.
 
Darba situācijās rakstītās vēstules lietvedībā mēdz saukt par dienesta vēstulēm vai darījumu vēstulēm. Darījumu vēstules ir dažāda satura un dažāda veida darījumraksti, kurus nosūta pa pastu. Parasti darījumu vēstules raksta uz iestādes vēstuļu veidlapas.
sony.jpg
 
Darījumu vēstulēs ir šādi rekvizīti:
 
adresāts - iestādes, organizācijas un to struktūrdaļu nosaukums (ģenitīvā), personas, kurai vēstule tieši adresēta, amats, iniciālis un uzvārds (datīvā); adresējot dokumentu privātpersonai, uz dokumenta vispirms raksta iniciāli, personas uzvārdu (datīvā), tad pasta adresi, piemēram:
Piemērs:
R. Odiņam (God. R. Odiņa kgam)
Avotu ielā 6 - 1
Rīgā, LV-1050
satura izklāsts - tajā ietverta īsa norāde par vēstules galveno saturu, piemēram:
Piemērs:
Par skolas mēbeļu iegādi
vēstules teksts - to var rakstīt 3. personas formā vai daudzskaitļa l. personas formā:
Piemērs:
Veikala vadītājs lūdz ... Lūdzam rast iespēju ... Iesaku pieņemt darbā....
pielikums - ja kopā ar vēstuli ir kādi dokumenti, tie noformējami kā pielikums, izdarot par to atzīmi vēstules tekstā, piemēram:
Piemērs:
Pielikumā: Novada olimpiādes matemātikā laureātu saraksts
paraksts - vēstuli paraksta iestādes vai organizācijas vadītājs zīmoga nospiedums - ne visās vēstulēs.
 
Ieteikuma (rekomendācijas) vēstule
  
Ieteikuma vēstule ir dokuments, kuras autors rakstiski iesaka konkrētu personu kādai darbībai vai amatam.
 
Rek1_Vitrum.jpg
 
Motivācijas vēstule
  
Motivācijas vēstule ir neatņemama CV sastāvdaļa. Ja CV atspoguļo faktus, tad motivācijas jeb pieteikuma vēstule vairāk atklāj personību. Pārdomāta motivācijas vēstule (ne pārrakstīta no internetā pieejamiem paraugiem) var uzrunāt darba devēju un likt izvēlēties tieši Jūs.

Motivācijas vēstules sastāvdaļas:
  
Potenciālā darba devēja adrese (augšējā labajā stūrī). Lieliski, ja zināt darba devēja vārdu un uzvārdu. Ja tomēr tas nav zināms, miniet tikai kompāniju, ielu, pilsētu un pasta indeksu.
Piemērs:
Veikals Silva
"Silva 16", Launkalnes pag.,
Smiltenes nov., LV-4729
Jūsu adrese – (zem darba devēja adreses augšējā labajā stūrī). Norādiet vārdu, uzvārdu nominatīvā, ielu, mājas numuru, pilsētu, pasta indeksu, e-pastu un tālruni. E-pastu un tālruni labāk norādīt motivācijas vēstulē, lai potenciālajam darba devējam nav jāšķir atpakaļ Jūsu CV.
Piemērs:
Vineta Veldre,
Dārza iela 17, Smiltene,
Smiltenes nov., LV- 4729
e-pasts: vineta.veldre@inbox.lv,
tālrunis: 26266662
Nosaukums – motivācijas vēstule vai pieteikums – parasti nosaukumu raksta ar drukātiem burtiem un aiz tā punktu neliek. Ja zināt potenciālā darba devēja vārdu un uzvārdu, tad šī nosaukuma vietā rakstiet uzrunu. 
Piemērs:
MOTIVĀCIJAS VĒSTULE
vai
God. L. Kaļķes kungs!
Vēstules satura pirmā daļa – šajā sadaļā noteikti jānorāda atsauce uz sludinājumu par nepieciešamo vakanci.
Piemērs:
Atsaucoties uz 2010. gada 19. decembra laikrakstā „Saule” publicēto sludinājumu, vēlos pretendēt uz pārdevējas amatu veikalā "Silva".
Vēstules satura otrā daļa – pamatojoties uz sludinājumā publicētajām prasībām, izklāstiet, ka atbilstat šim amatam. Miniet savas labākās īpašības un profesionālās iemaņas.
Piemērs:
Mana izglītība atbilst Jūsu izvirzītajām prasībām, jo esmu apguvusi darbu ar kases aparātu. Šādu darbu esmu strādājusi jau pagājušajā vasarā. 
vai
Tā kā 10 gadus strādāju līdzīgos veikalos, tad pilnībā pārvaldu nepieciešamās prasmes un iemaņas, ka nepieciešamas darbā pārtikas veikalā.
vai
Pilnībā pārvaldu MS Office, brīvi rakstu un runāju angļu valodā.
Šajā sadaļā arī norāda, ka pretendents ir ar augstu atbildības sajūtu, labām organizatora un saskarsmes prasmēm. Katram sludinājumā publicētajam punktam pretī ir jābūt Jūsu atbilstībai. Ja visu nevarat uzskaitīt, to, kam neatbilstat, labāk neuzskaitīt.
  
Vēstules satura trešā daļa – noteikti vienā teikumā norādiet, ka augstu vērtēsiet uzaicinājumu uz darba interviju, lai klātienē apspriestu atbilstību amatam.
Piemērs:
Augsti novērtēšu Jūsu uzaicinājumu uz darba interviju, lai sīkāk pārrunātu manas iespējas kļūt par pārdevēju Jūsu veikalā.
Datums, paraksts, paraksta atšifrējums
 
vest.bmp
 
Privātu vēstuļu kultūra
 
Uz papīra vēstules sāka rakstīt 14. gadsimtā, bet aploksnes un pastmarkas lieto kopš 19. gadsimta vidus.
Ikvienam jāmācās pareizi rakstīt vēstules, jāapgūst to rakstīšanas prasmes, lai patiku no šīs nodarbes gūtu vispirms rakstītājs pats, lai iepriecināts tiktu vēstules saņēmējs.

Lūk, daži pamatnosacījumi, kas jāievēro!
 • Personisko vēstuli ieteicams rakstīt ar roku arī tad, ja ir pieejams dators vai rakstāmmašīna. Drukātā veidā tā var šķist auksta, bezjūtīga, jo rokraksts ir personības zīme.
 • Allaž patīkami ir pareizi un gaumīgi noformēta vēstule, un rakstam jābūt glītam un salasāmam.
 • Jāizvēlas jauks vēstuļpapīrs. Atcerieties, ka balts būs gaumīgs jebkurā gadījumā, bet vari to izrotāt ar saviem zīmējumiem.
 • Nav pieklājīgi rakstīt uz lapām, kas izplēstas no skolas burtnīcas vai piezīmju grāmatiņas.
 • Katra vēstule jāraksta uz veselas lapas, nevis uz neliela papīra gabaliņa. Arī tad, kad jāraksta tikai daži teikumi.
 • Vēstuļpapīra augšgalā un apakšdaļā jāatstāj dažus centimetrus brīva mala, maza maliņa jāatstāj lapas labajā pusē.
 • Vispirms jāuzraksta adresāta uzruna vai sveiciens.
 • Ar nelielu atkāpi jaunā rindā sākdams tekstu, atceries, ka nav pieklājīgi pirmo lietot vietniekvārdu es.
 • Daži teikumi teikumi jāvelta cilvēkam, ģimenei, kam raksta.
 • Lai vēstule būtu pārskatāma, ikreiz jauna doma jāsāk ar atkāpi jaunā rindā.
 • Nav pieklājīgi vēstulē atvainoties par sliktu rokrakstu vai rakstīšanu steigā, jo tā ir necieņa pret adresātu. Labāk tad pārrakstīt un pēc tam nosūtīt.
 • Neglīti izskatās, ja kaut kas pierakstīts klāt starp rindām vai ārpus tām, vai svītrots. 
 • Beigās jāizsaka sava cieņa un jāparakstās. Parakstam jābūt salasāmam, tam jāatrodas labajā pusē.
 • Vēstule jāpārlasa.
 • Tad jāsaloka tā, lai teksts vai sākuma lappuse būtu iekšpusē. Papriekšu jāpārloka gareniski, tad šķērsām. Lai malas par puscentimetru nesakristu. Tas atvieglo vēstules atvēršanu.
 • Aploksnei allaž jābūt tīrai. Salasāmi jāuzraksta adrese.
 • Katram adresātam vēstule jāsaņem neatplēsta.
 • Pieklājīgs cilvēks nekad nelasa citam adresētu vēstuli, ja vien viņš to neatļauj. Taču nevajadzētu savas vēstules dot citiem lasīšanai.
 • Ir tāds jēdziens kā sarakstes noslēpums, kas veido cilvēkā gribasspēku un smalkjūtību.
 • Uz vēstulēm vienmēr jāatbild. Inteliģenti ļaudis parasti to veic vismaz nedēļas laikā.
Cik interesanti ir pieiet pie atvilktnes un kopā ar mīļlietiņām un rūpīgi glabātām fotogrāfijām atrast kārbiņu ar senām vai ne tik senām atmiņām vēstulēs!
 
(Pēc Lienes Britānes)
 
o_love_letter.jpg
 
Atsauce:
Avots: Latviešu valoda 8.klasei/G.Suhanova un autoru kol.-Rīga : RaKa, 2004. – 132 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 27.-38.lpp.
Avots: Lietišķie raksti pamatskolā/Latvijas Republikas IZM ISEC. -Rīga : SIA "Izglītības soļi", 2001. – 68 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 28., 42., 66.lpp.
Avots: Latviešu valoda 8. un 9.klasei/Vēsma Veckāgana. -Lielvārde : Lielvārds, 1997. – 176 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 162.lpp.
Avots: http://www.tavavieta.lv/karjera_1/motivacijas_vestule/
Avots: http://www.saproti.lv/tl/index.php/vestule.html