Aptauja ir mērķtiecīgi uzdots jautājums vai jautājumu kopums.
Anketa - aptaujas lapa.

Sagatavojot aptauju un izstrādājot anketu, ievēro dažus noteikumus, kas uzlabos aptaujas gaitu un rezultātus:
 • izvēlies samērā īsas un vienkāršas anketas;
 • anketai jābūt glīti noformētai;
 • informē par nodomiem, lai rosinātu vēlmi atbildēt;
 • jautājumiem jābūt skaidriem un nepārprotamiem, tie jāsakārto noteiktā secībā;
 • pārliecinies, vai atbildēm paredzētajās vietās ir piedāvājums visām iespējamām atbildēm;
 • anketas beigās pateicies par darbu, piemēram: Paldies par sadarbību!
 
Sastādot aptauju, izmanto nepabeigtus teikumus, kā arī daudzveidīgus (Kas....? Kad....? Kā...? Kāpēc....?) jautājumus, kurus formulē saprotami.
 
Lieto pieklājības frāzes un/vai izteikumus, piemēram, Labdien! Labvakar! Cienījamā kundze! Aicinu Jūs....! Lūdzu atbildēt...!
 
Ievēro ortogrāfijas un interpunkcijas likumus!
 
Aptaujas var būt runas un rakstu formā.
Svarīgi!
Aptaujas tekstu izkārto šādi:
1) pieklājības frāze;
2) ievads par aptaujas mērķi un norisi;
3) jautājumi;
4) noslēguma frāzes.
Aptaujā gūto informāciju apkopo un izkārto tabulās, shēmās, diagrammās.

APTAUJA

Labdien! Mēs esam 8. klases skolnieces Aija un Rita. Mēs veicam pētījumu par vienaudžu valodu. Lūdzu, atbildi uz dažiem jautājumiem!

1. Vai Tu lieto jauniešu slengu?
 • Reti
 
2. Kāpēc Tu lieto jauniešu slengu?
 • Man ir tiesības jebkurā situācijā runāt tā, kā man patīk.
 • Man patīk runāt citādi, nekā to dara pieaugušie.
 • Gribu runāt tāpat, kā to dara mani vienaudži.
 • Gribu būt asprātīgs.
 • Slengā precīzāk var izteikt savas izjūtas.
 • Cits iemesls _______________________________
  (uzraksti - kāds?)
 
3. Kad tu lieto jauniešu slengu?
 • Mājās.
 • Skolā
 • Ar draugiem
 • Interneta sarakstē
 • Jebkurā saziņas situācijā.
 • Cits variants (uzraksti - kāds?)
 
4. Vai proti izteikties literārajā valodā, neizmantojot slengu?
 • Reizēm nesanāk
 
5. Kurās situācijās Tu nekādā gadījumā nelieto slengu? Nosauc 2 saziņas situācijas!
 • _____________________________________________
 • _____________________________________________
 
Paldies, ka aizpildīji!
 
Atsauce:
Avots: Latviešu valoda 8.klasei/G.Suhanova un autoru kol.-Rīga : RaKa, 2004. – 132 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 36.-37.lpp.
Avots: Lietišķie raksti pamatskolā/Latvijas Republikas IZM ISEC. -Rīga : SIA "Izglītības soļi", 2001. – 68 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 10.- 12.lpp.