Pie II konjugācijas darbības vārdiem pieder ar piedēkļiem atvasinātie darbības vārdi, kam tagadnes 1. personā ir piedēklis -j-.
Piemērs:
domāt
domāju
II konjugācijas darbības vārdiem tagadnes vienskaitļa 1. persona ir pilnīgi vienāda ar pagātnes vienskaitļa 1. personu.
Piemērs:
es šodien domāju
es vakar domāju
 
Konjugācijas noteikšana:
 1. darbības vārds jāpārveido nenoteiksmē;
 2. jānosaka vārda sastāvs;
 3. ja vārdam ir piedēklis, jāveido vienskaitļa 1. personas pagātnes un tagadnes formas;
 4. ja pagātne un tagadne ir vienādas, tad šis ir II konjugācijas darbības vārds.
Piemērs:
Es nesapratu uzdevumu, tāpēc jautāju skolotājam.
Draugs vienmēr pajautā, ja kaut ko nav sapratis.


1) darbības vārds jāpārveido nenoteiksmē;
Darbības vārda forma teikumā
Nenoteiksme
jautāju
jautāt
pajautā
pajautāt
  
2) jānosaka vārda sastāvs; 
Vārds
Priedēklis
Sakne
Piedēklis
Galotne
jautāt
-
jaut
ā
t
pajautāt
pa
jaut
ā
t
 
3) ja vārdam ir piedēklis, jāveido vienskaitļa 1. personas pagātnes un tagadnes formas;  
Vārds
Tagadnes vienskaitļa 1. persona
Pagātnes vienskaitļa 1. persona
jautāt
es [tagad] jautāju
es [vakar] jautāju
pajautāt
es [tagad] pajautāju
es [vakar] pajautāju
 
4) ja pagātne un tagadne ir vienādas, tad šis ir II konjugācijas darbības vārds.
 
Atbilde: vārdi jautāt un pajautāt ir II konjugācijas darbības vārdi.
 
II konjugācijas darbības vārdu locīšana
Nenoteiksme - jokot, priecāties
 
Persona
Tagadne
Pagātne
Nākotne
es
jokoju
priecājos
jokoju
priecājos
jokošu
priecāšos
tu
joko
priecājies
jokoji
priecājies
jokosi
priecāsies
viņš, viņa
joko
priecājas
jokoja
priecājās
jokos
priecāsies
mēs
jokojam
priecājamies
jokojām
priecājāmies
jokosim
priecāsimies
jūs
jokojat
priecājaties
jokojāt
priecājāties
jokosiet//jokosit
priecāsieties//priecāsities
viņi, viņas
joko
priecājas
jokoja
priecājās
jokos
priecāsies
 
II konjugācijas darbības vārdu pareizrakstība
 1. II konjugācijas atgriezeniskajiem darbības vārdiem tagadnes 3. personā galotnē ir īsais a.
  spēlēties – spēlējas
  rotaļāties – rotaļājas
   
 2. Piedēkļa patskanis II konjugācijas darbības vārdiem vienmēr ir garš.
  domāt – domāju
  meklēt – meklēju
  medīt – medīju
 
Atsauce:
Latviešu valoda 6. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. -199 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 95., 154. - 155. lpp.