Pie I konjugācijas pieder darbības vārdi, kuriem nenoteiksmē nav piedēkļu.
Piemērs:
krist, ēst, mest
 
Konjugācijas noteikšana:
  1. darbības vārds jāpārveido nenoteiksmē;
  2. jānosaka vārda sastāvs;
  3. ja darbības vārdam nenoteiksmē nav piedēkļu un ja tas nav nekārtnais darbības vārds, tad vārds pieder I konjugācijai.
Piemērs:
Balons lēnām krita lejup.
Ūdens līmenis akā kritās.
Krustmāte, ieraugot peli, nokrita no ķeblīša.


1) nenoteiksmes noteikšana;
Vārda forma teikumā
Nenoteiksme
krita
krist
kritās
kristies
nokrita
nokrist

2) vārda sastāva noteikšana;
Vārds
Priedēklis
Sakne
Piedēklis
Galotne
krist
-
kris
-
t
kristies
-
kris
-
ties
nokrist
no
kris
-
t
 
Piederību konjugācijai neietekmē atgriezeniskā galotne un priedēklis.

3) jāpārliecinās, ka minētie darbības vārdi nav nekārtnie darbības vārdi.

Atbilde: vārdi krist, kristies un nokrist ir I konjugācijas darbības vārdi. 
 
I konjugācijas darbības vārdu locīšana
Nenoteiksme - celt, celties, uzcelties
 
Persona
Tagadne
Pagātne
Nākotne
es
ceļu
ceļos
uzceļos
cēlu
cēlos
uzcēlos
celšu
celšos
uzcelšos
tu
cel
celies
uzcelies
cēli
cēlies
uzcēlies
celsi
celsies
uzcelsies
viņš, viņa
ceļ
ceļas
uzceļas
cēla
cēlās
uzcēlās
cels
celsies
uzcelsies
mēs
ceļam
ceļamies
uzceļamies
cēlām
cēlāmies
uzcēlāmies
celsim
celsimies
uzcelsimies
jūs
ceļat
ceļaties
uzceļaties
cēlāt
cēlāties
uzcēlāties
celsiet//celsit
celsieties
uzcelsieties
viņi, viņas
ceļ
ceļas
uzceļas
cēla
cēlās
uzcēlās
cels
celsies
uzcelsies
 
I konjugācijas atgriezeniskajiem darbības vārdiem tagadnes 3. personas galotnē vienmēr ir īsais a.
Piemērs:
celties – viņš ceļas
smieties – viņa smejas
steigties – viņi steidzas
lūgties – viņas lūdzas
 
Atsauce:
Latviešu valoda 6. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. -199 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 94., 153. lpp.