Pēc valodas pētnieku domām, īstenības izteiksme latviešu valodā ir viena no senākajām valodas izteiksmēm.
 
Īstenības izteiksmē darbības vārds izsaka darbību kā realitāti – tādu darbību, kas ir notikusi, kas notiek vai notiks.
Piemērs:
Dārznieks vakar parkā stādīja rozes.
Pašlaik dārznieks lielajā parka dobē stāda rozes.
Pēc mēneša dārznieks stādīs rozes.
Šajā izteiksmē darbības vārds var izteikt arī noliegumu – darbību, kas nav notikusi, nenotiek vai nenotiks.
Piemērs:
Dārznieks šogad nestādīja rozes.
Šodien parkā neviens nestāda rozes.
Rīt rozes nestādīsim.
Īstenības izteiksmē ir gan ciešamās, gan darāmās kārtas vienkāršie un saliktie laiki.
 
Darbības vārdam darāmajā kārtā ir trīs vienkāršie laiki, kas lokāmi trīs vienskaitļa un trīs daudzskaitļa personās.
 
Vienkāršie laiki, vienskaitlis
Nenoteiksme
Personas
Tagadne
Pagātne
Nākotne
stādīt
 1. es
 2. tu
 3. viņš, viņa
stādu
stādi
stāda
stādīju
stādīji
stādīja
stādīšu
stādīsi
stādīs

Vienkāršie laiki, daudzskaitlis
Nenoteiksme
Personas
Tagadne
Pagātne
Nākotne
stādīt
 1. mēs
 2. jūs
 3. viņi, viņas
stādām
stādāt
stāda
stādījām
stādījāt
stādīja
stādīsim
stādīsit//stādīsiet
stādīs

Īstenības izteiksmes darāmajā kārtā ir arī salikto laiku formas – saliktā pagātne, saliktā tagadne un saliktā nākotne.
Saliktos laikos veido no palīgdarbības vārda būt tagadnē, pagātnē un nākotnē un darāmās kārtas tagadnes lokāmā divdabja ar izskaņu -usi, -usies vai galotni -is-ies.
Palīgdarbības vārds rāda darbības vārda laiku, bet divdabis atspoguļo iepriekš notikušo darbību.
Piemērs:
Dārznieks šogad ir iestādījis skaistas krūmrozes.
Dārzniece šogad ir iestādījusi skaistas krūmrozes.
Vienskaitlis, vīriešu dzimte
Nenoteiksme
Pers.
Saliktā tagadne
Saliktā pagātne
Saliktā nākotne
stādīt
 1. es
 2. tu
 3. viņš
esmu stādījis
esi stādījis
ir stādījis
biju stādījis
biji stādījis
bija stādījis
būšu stādījis
būsi stādījis
būs stādījis

Vienskaitlis, sieviešu dzimte
Nenoteiksme
Pers.
Saliktā tagadne
Saliktā pagātne
Saliktā nākotne
stādīt
 1. es
 2. tu
 3. viņa
esmu stādījusi
esi stādījusi
ir stādījusi
biju stādījusi
biji stādījusi
bija stādījusi
būšu stādījusi
būsi stādījusi
būs stādījusi

Daudzskaitlis, vīriešu dzimtē
Nenoteiksme
Pers.
Saliktā tagadne
Saliktā pagātne
Saliktā nākotne
stādīt
 1. mēs
 2. jūs
 3. viņi
esam stādījuši
esat stādījuši
ir stādījuši
bijām stādījuši
bijāt stādījuši
bija stādījuši
būsim stādījuši
būsit//būsiet stādījuši
būs stādījuši

Daudzskaitlis, sieviešu dzimtē
Nenoteiksme
Pers.
Saliktā tagadne
Saliktā pagātne
Saliktā nākotne
stādīt
 1. mēs
 2. jūs
 3. viņas
esam stādījušas
esat stādījušas
ir stādījušas
bijām stādījušas
bijāt stādījušas
bija stādījušas
būsim stādījušas
būsit//būsiet stādījušas
būs stādījušas

Īstenības izteiksmes ciešamajā kārtā arī ir trīs vienkāršie laiki un trīs saliktie laiki.
Darbības vārdu laiki ciešamajā kārtā vienmēr ir veidoti ar diviem vārdiem:
  1. vienkāršos laikus veido palīgdarbības vārds tikt vai tapt tagadnē, pagātnē un nākotnē un ciešamās kārtas pagātnes lokāmais divdabis (divdabis ar izskaņu -ts, -ta);
  2. saliktos laikos veido palīgdarbības vārds būt tagadnē, pagātnē un nākotnē un ciešamās kārtas pagātnes lokāmais divdabis (divdabis ar izskaņu -ts, -ta).
 
Ciešamās kārtas vienkāršais laiks
Ciešamās kārtas saliktais laiks
Rozes tika stādītas.
Rozes bija stādītas.
 
Vienkāršie laiki, vienskaitlis, vīriešu dzimte
Nenoteiksme
Pers.
Vienkāršā tagadne
Vienkāršā pagātne
Vienkāršā nākotne
saukt
 1. es
 2. tu
 3. viņš
tieku saukts
tiec saukts
tiek saukts
tiku saukts
tiki saukts
tika saukts
tikšu saukts
tiksi saukts
tiks saukts

Vienkāršie laiki, vienskaitlis, sieviešu dzimte
Nenoteiksme
Pers.
Vienkāršā tagadne
Vienkāršā pagātne
Vienkāršā nākotne
saukt
 1. es
 2. tu
 3. viņa
tieku saukta
tiec saukta
tiek saukta
tiku saukta
tiki saukta
tika saukta
tikšu saukta
tiksi saukta
tiks saukta

Saliktie laiki, vienskaitlis, vīriešu dzimte
Nenoteiksme
Pers.
Saliktā tagadne
Saliktā pagātne
Saliktā nākotne
 saukt
 1. es
 2. tu
 3. viņš
esmu saukts
esi saukts 
ir saukts
biju saukts
biji saukts
bija saukts
būšu saukts
būsi saukts 
būs saukts
 
Saliktie laiki, vienskaitlis, sieviešu dzimte
Nenoteiksme
Pers.
Saliktā tagadne
Saliktā pagātne
Saliktā nākotne
saukt
 1. es
 2. tu
 3. viņa
esmu saukta
esi saukta
ir saukta
biju saukta
biji saukta
bija saukta
būšu saukta
būsi saukta
būs saukta
 
Tieši tāpat notiek darbības vārda formu veidošana daudzskaitlī - atbilstošā palīgvārda forma un atbilstošā divdabja forma.
Ja saliktajos laikos gan darāmajā, gan ciešamajā kārtā palīgdarbības vārds būt ir tagadnes trešajā personā jeb ir, tekstā to mēdz izlaist.
Piemērs:
Dārznieks ir iestādījis skaistas rozes. – Dārznieks iestādījis skaistas rozes.
Roze ir iestādīta īstajā vietā. – Roze iestādīta īstajā vietā.