Ir piecas darbības vārda izteiksmes.
 
Izteiksme
Darbības vārda uzdevums
Izteiksmes rādītājs
Piemērs
ĪstenībasDarbības vārds īstenības izteiksmē nosauc darbību, kas notiek pašlaik, kas jau ir notikusi vai kas notiks.
Nav.
Es roku grāvi.
Es vakar raku grāvi.
Es rīt rakšu grāvi.
AtstāstījumaDarbības vārds atstāstījuma izteiksmē izsaka darbību, kuru runātājs tikai atceras, bet pats to nav piedzīvojis, proti, darbību veicis kāds cits.
-ot, -oties
Vectēvs laukos rokot grāvi.
VēlējumaVēlējuma izteiksmē darbības vārds izsaka darbību, kas varētu notikt, ja būtu atbilstoši apstākļi vai nosacījumi.
-tu, -tos
Tētis raktu grāvi, ja būtu lāpsta.
VajadzībasDarbības vārds vajadzības izteiksmē izsaka vajadzību.
jā-
Man jārok grāvis.
PavēlesDarbības vārds pavēles izteiksmē izsaka pavēli, pamudinājumu, aicinājumu vai lūgumu.
!
Roc!

Katru darbības vārdu iespējams lietot kādā no izteiksmēm atbilstoši saziņas situācijai, un katrai izteiksmei ir savi veidošanas un lietošanas nosacījumi (skat. atbilstošās izteiksmes teoriju).
Valodas vēstures pētnieki konstatējuši, ka latviešu valodā senākās izteiksmes ir īstenības izteiksme un pavēles izteiksmes otrās personas formas vienskaitlī un daudzskaitlī.