Darbības vārds atstāstījuma izteiksmē izsaka darbību, kura ir notikusi, bet kuru runātājs pats nav veicis - runātājs atstāsta cita teikto.
 
Atstāstījuma izteiksmē ir četri laiki:
  1. vienkāršie laiki – tagadne un nākotne;
  2. saliktie laiki – tagadne un nākotne.
 
Vienkāršā tagadne
Vienkāršā nākotne
Saliktā tagadne
Saliktā nākotne
Māris labprāt pieskatot savu mazo māsu.
Māris labprāt pieskatīšot savu mazo māsu.
 Māris labprāt esot pieskatījis savu mazo māsu.
Māris labprāt būšot pieskatījis savu mazo māsu.

Atstāstījuma izteiksmi veido no īstenības izteiksmes celmiem, attiecīgā laika celmam pievienojot izteiksmes rādītāju -ot vai -oties.
Izskaņu -ot pievieno tiešajiem darbības vārdiem, -oties – atgriezeniskajiem darbības vārdiem.
 
Nenoteiksme
Vienkāršā tagadne
Vienkāršā nākotne
vizināt
vizinot
vizināšot
vizināties
vizinoties
vizināšoties
Svarīgi!
Atstāstījuma izteiksmē nav pagātnes laiku.
Ja darbības vārds īstenības izteiksmē ir pagātnē, tad atstāstījuma izteiksmē tā vietā lieto salikto tagadni.
Piemērs:
Vakar es satiku senu draugu.
Vakar viņš esot saticis senu draugu.
Salikto laiku formas veido tāpat kā īstenības izteiksmē, tikai palīgdarbības vārds būt iegūst atstāstījuma izteiksmes formu – esot vai būšot.
 
Īstenības izteiksme
Atstāstījuma izteiksme
Īstenības izteiksme
Atstāstījuma izteiksme
es esmu vizinājies
es esot vizinājies
es būšu vizinājies
es būšot vizinājies

Atstāstījuma izteiksmē darbības vārds nemainās personu formās.
Piemērs:
es vizinoties
tu vizinoties
jūs vizinoties
viņas vizinoties
Atstāstījuma izteiksmi lieto, stāstot:
  1. pasakas;
  2. teikas;
  3. anekdotes;
  4. citu personu tiešo runu.
 
Atstāstot citu personu teikto, tiešo runu pārveido par palīgteikumu, darbības vārdu pārveido atstāstījuma izteiksmē un 1. un 2. personas vietniekvārdus aizstāj ar 3. personas vietniekvārdiem.
  
Tiešā runa
Atstāstījums
Māris no rīta satika draugu un vaicāja: “Kāpēc tu vakar nebiji treniņā?”Māris no rīta esot saticis draugu un vaicājis, kāpēc viņš vakar neesot bijis treniņā.
 
Atsauce:
Latviešu valoda 7. klasei/Dzintra Paegle. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1994. - 224 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 28 - 30., 138. – 139. lpp.
Latviešu valoda 10. klasei/Jānis Kušķis, Alise Laua, Ilze Lokmane, Dzintra Paegle, Marta Rudzīte. – Rīga, Zvaigzne ABC, 1998. – 296 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 203. lpp.