Ir lokāmi un nelokāmi skaitļa vārdi.
  
Lokāmie skaitļa vārdi
  
1. Pamata skaitļa vārdi:
viens, divi, trīs, četri, pieci, seši, septiņi, astoņi, deviņi
Skaitļa vārdu trīs loka īpatnēji.
 
Locījums
Vīriešu dzimte
Sieviešu dzimte
Vīriešu un sieviešu dzimte
N
trīs draugi
trīs grāmatas
trīs draugi, grāmatas
Ģ
triju draugu
triju grāmatu
trīs draugu, grāmatu
D
trim, trijiem draugiem
trim, trijām grāmatām
trīs draugiem, grāmatām 
A
trīs draugus
trīs grāmatas
trīs draugus, grāmatas
I
ar trim, trijiem draugiem
ar trim, trijām grāmatām
ar trīs draugiem, grāmatām
L
trīs, trijos draugos
trīs, trijās grāmatās
trīs draugos, grāmatās
V
-
-
-

Pārējos skaitļa vārdus loka kā īpašības vārdus.
 
Locījums
Vīriešu dzimte
Sieviešu dzimte
N
četri gadalaiki
četras dienas
Ģ
četru gadalaiku
četru dienu
D
četriem gadalaikiem
četrām dienām
A
četrus gadalaikus
četras dienas
I
ar četriem gadalaikiem
ar četrām dienām
L
četros gadalaikos
četrās dienās
V
-
 

2. Lokāmi ir arī skaitļa vārdi desmits, simts, miljons, miljards, tūkstotis.
Šie skaitļa vārdi lokāmi kā lietvārdi.

Skaitļa vārdus desmits, simts, miljons, miljards loka kā I deklinācijas lietvārdus.
 
N
desmits
simts
miljons
Ģ
desmita
simta
miljona
D
desmitam
simtam
miljonam
A
desmitu
simtu
miljonu
I
ar desmitu
ar simtu
ar miljonu
L
desmitā
simtā
miljonā
V
-
-
-

Vārdu tūkstotis loka kā II deklinācijas lietvārdu.
 
N
tūkstotis
Ģ
tūkstoša
D
tūkstotim
A
tūkstoti
I
ar tūkstoti
I
tūkstotī 
V
  -

Ar pamata skaitļa vārdiem desmits, simts, miljons, tūkstotis un miljards lietvārdus parasti lieto daudzskaitļa ģenitīvā.
desmits lappušu
desmits skolēnu

3. Kārtas skaitļa vārdi

Kārtas skaitļa vārdiem, tāpat kā īpašības vārdiem ir noteiktās galotnes. Arī locīšana notiek pēc īpašības vārdu ar noteiktajām galotnēm parauga.
 
Locījums
Vīriešu dzimte
Sieviešu dzimte
N
otrais zēns
otrā meitene
Ģ
otrā zēna
otrās meitenes
D
otrajam zēnam
otrajai meitenei
A
otro zēnu
otro meiteni
I
ar otro zēnu
ar otro meiteni
L
otrajā zēnā
otrajā meitenē
V
-
-
 
4. Skaitļa vārdi - vārdu savienojumi
Kārtas skaitļa vārdu savienojumos un pamata skaitļa vārdu savienojumos loka tikai pēdējo vārdu.
 
Locījums
Pamata skaitļa vārds
Kārtas skaitļa vārds
N
divdesmit deviņi gadi
trīsdesmit pirmais decembris
Ģ
divdesmit deviņu gadu
trīsdesmit pirmā decembra
D
divdesmit deviņiem gadiem
trīsdesmit pirmajam decembrim
A
divdesmit deviņus gadus
trīsdesmit pirmo decembri
I
ar divdesmit deviņiem gadiem
ar trīsdesmit pirmo decembri
L
divdesmit deviņos gados
trīsdesmit pirmajā decembrī
V
-
-
 
Nelokāmie skaitļa vārdi
 
1. desmit, simt, tūkstoš.

Lokāmajiem skaitļa vārdiem desmits, simts, tūkstotis atbilst nelokāmie skaitļa vārdi desmit, simt, tūkstoš.
 
desmits zēnu
desmit zēnu
simts zīļu
simt zīļu
tūkstotis skaņu
tūkstoš skaņu
 
Biežāk tiek lietoti nelokāmie skaitļa vārdi. Aiz šiem skaitļa vārdiem lietvārdus var lietot gan ģenitīvā, gan nominatīvā.
Piemērs:
desmits grāmatu, desmit grāmatu, desmit grāmatas
Svarīgi!
Uz Latvijas naudas zīmēm rakstīta daudzskaitļa ģenitīva forma.
desmit latu, divdesmit latu, piecdesmit latu, simt latu, piecsimt latu
2. -desmit, -padsmit, -simt.
Nelokāmi ir arī skaitļa vārdi, kam otrajā daļā ir -desmit, -padsmit, -simt.
 
N
trīspadsmit rūķīši
divdesmit dienas
Ģ
trīspadsmit rūķīšu
divdesmit dienu
D
trīspadsmit rūķīšiem
divdesmit dienām
A
trīspadsmit rūķīšus
divdesmit dienas
I
ar trīspadsmit rūķīšiem
ar divdesmit dienām
L
trīspadsmit rūķīšos
divdesmit dienās
V
-
-
 
Atsauce:
Latviešu valoda 6. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. -199 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 25. - 32. lpp.