Pēc sastāva skaitļa vārdi iedalāmi trīs grupās.
Vienkārši skaitļa vārdi – vārdam ir viena sakne.
divi, četri, desmit
Salikteņi – vārdam ir vismaz divas saknes.
divpadsmit, divdesmit, trīssimt
Vārdu savienojumi – skaitļa vārdu pilnībā var uzrakstīt tikai ar vairākiem vārdiem.
divi tūkstoš desmit
Svarīgi!
Īpaša uzmanība jāpievērš skaitļa vārdiem no 11 līdz 19.
Arī šie vārdi ir salikteņi. Minēto vārdu dalīšana pārnešanai jaunā rindā jāiegaumē.
vien-pa-dsmit
div-pa-dsmit
trīs-pa-dsmit
četr-pa-dsmit
piec-pa-dsmit
seš-pa-dsmit
septiņ-pa-dsmit
astoņ-pa-dsmit
deviņ-pa-dsmit
Ir vārdi (simtus un tūkstošus izsakošie), kurus var uzrakstīt gan kā salikteni, gan vārdu savienojumu.
Abas formas ir pareizas.
Salikteņi
Vārdu savienojumi
trīssimt
trīs simti
četrsimt
četri simti
divtūkstoš
divi tūkstoši
 
Arī skaitli 1000 var nosaukt divējādi:
  1. tūkstoš – šī būs nelokāmā forma;
    tūkstoš ziedu
    tūkstoš ziedos
  2. tūkstotis – lokāmā forma;
    tūkstotis puķu
    tūkstoši puķu
Svarīgi!
1933. gads – tūkstoš deviņi simti trīsdesmit trešais gads
tūkstoš – nevis tūkstots