Daļskaitļi
  
Daļskaitļu nosaukumi ir vārdu savienojumi.
Piemērs:
divas trešdaļas
septiņas desmitdaļas
Vārdu savienojuma otro vārdu veido saliktenis no skaitļa vārda un lietvārda daļa.
Piemērs:
trešā + daļa = trešdaļa
sestā + daļa = sestdaļa
Svarīgi!
Daļskaitļu nosaukumos loka katru vārdu.
Piemērs:
N
divas trešdaļas gada
Ģ
divu trešdaļu gada
D
divām trešdaļām gada
A
divas trešdaļas gada
I
ar divām trešdaļām gada
L
divās trešdaļās gada
V
-
Daļskaitļus lieto ar lietvārdu ģenitīva formā.
 
Decimāldaļskaitļi
  
Daļas var norādīt arī ar decimāldaļskaitļiem.
Decimāldaļskaitļus parasti pieraksta ar cipariem, ar vārdiem – retāk.
Decimāldaļskaitļiem loka tikai pēdējo vārdu.
Piemērs:
N
divi, komats, pieci kilogrami
divi, komats, piecas mērvienības
Ģ
divi, komats, piecu kilogramu
divi, komats, piecu mērvienību
D
divi, komats, pieciem kilogramiem
divi, komats, piecām mērvienībām
A
divi, komats, piecus kilogramus
divi, komats, piecas mērvienības
I
ar divi, komats, pieciem kilogramiem
ar divi, komats, piecām mērvienībām
L
divi, komats, piecos kilogramos
divi, komats, piecās mērvienībās
V
-
-
Ja decimāldaļskaitļa nosaukumā pēdējais vārds ir nelokāms, tad viss decimāldaļskaitlis nav lokāms. 
Piemērs:
trīs, komats, astoņpadsmit
divi, komats, trīsdesmit
 Rakstot decimāldaļskaitļus ar vārdiem, jāatceras, ka vārds komats liekams komatos.
Piemērs:
divi, komats, pieci kilogrami ābolu
trīsdesmit, komats, astoņi kilogrami ķirbja
Ar daļskaitļu nosaukumiem lieto lietvārdu ģenitīva formā.
Piemērs:
divas piektdaļas skolēnu
trīs astotdaļas tortes
Atsauce:
Latviešu valoda 6. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga : Zvaigzne ABC, 1996. -199 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 32. - 33. lpp.