28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Rakstot vēstuli, jāievēro vairāki nosacījumi:
 1. Ja vēstule tiek rakstīta rokrakstā, tad tajā nedrīkst būt svītrojumu un labojumu, kā arī lapai jābūt glītai un kārtīgai. Vēstules drīkst rakstīt uz dažādu krāsu papīra, bet lapa nedrīkst būt izrauta no pierakstu klades. Rokrakstam jābūt salasāmam.
   
 2. Ja vēstule tiek rakstīta ar datoru, tad vismaz parakstam jābūt rokrakstā, tādā veidā apliecinot, ka esi vēstules autors.
   
 3. Vēstule jāsāk ar uzrunu vai uzrunas teikumu.
  Cienījamie vecāki!
  Mīļā krustmāt!
  Tomas!

    
 4. Uzrunai vai uzrunas teikumam jāatrodas lapas vidū.
  Aiz uzrunas jābūt izsaukuma zīmei.
   
 5. Aiz uzrunas jāizlaiž vismaz viena līnija, tikai tad ar atkāpi no lapas malas jāsāk rakstīt vēstules teksts.
   
 6. Vēstulei jābūt ievada daļai, galvenajai daļai un nobeigumam. Katra daļa jāsāk jaunā rindkopā ar atkāpi. Galvenajā daļā var būt vairākas rindkopas, tas ir atkarīgs no vēstules satura.
   
 7. Nobeiguma daļā jābūt atsveicināšanās frāzēm.
  Ar cieņu, Tavs krustdēls Renārs.
   
 8. Noteikti jānorāda vēstules rakstīšanas vieta un laiks.
  Rīgā 2010. gada 23. maijā.
  Umurgā 2009. gada 24. decembrī.
 
Svarīgi!
Rakstot vēstuli, noteikti jāievēro ortogrāfijas un interpunkcijas likumi.