Sludinājums ir īss paziņojums ar mērķi konkrēti un skaidri pavēstīt par sludinājuma autora vajadzību vai kādu īpašu notikumu sludinājuma autora dzīvē.
Sludinājums var būt gan rakstveida, gan mutvārdu formā.
 
Sludinājums var tikt rakstīts ar mērķi pārdot, pirkt, mainīt, nomāt, iznomāt, īrēt, izīrēt, paziņot par kādu pasākumu u. tml.
 
Sludinājumā jānorāda konkrēti fakti, kas saistīti ar sludinājuma saturu. Obligāti jebkurā sludinājumā jābūt norādītai iespējai sazināties un iegūt vairāk informācijas, jo sludinājuma mazā apjoma dēļ nav iespējams sniegt visu nepieciešamo informāciju.
 
Sludinājuma teksta izkārtojumam nav īpašu nosacījumu – tekstu izkārto atbilstoši atvēlētajam laukumam, veidojot to pēc iespējas pārskatāmāku, izceļot svarīgāko informāciju, cenšoties piesaistīt lasītāja uzmanību.
 
Festivāls Summertime
 

Ineses Galantes
 bezmaksas koncerts 12. augustā plkst. 18.00
uz brīvdabas skatuves Origo Summer Stage.
 
Piedalīsies arī izcilie Krievijas operas mākslinieki Anatolijs Safiuļins, Mihails Agafonovs, Irina Dolženko.
 
Svarīgi!
Rakstot sludinājumu, noteikti jāievēro ortogrāfijas un interpunkcijas likumi.
 
Atsauce:
Lietišķie raksti pamatskolā/LR IZM Izglītības satura un eksaminācijas centrs. -Rīga, 2001. – 68 lpp.: il. - izmantotā literatūra: 61. lpp.
Valodas labirinti/Antra Rudzīte, Daina Štokmane. -Rīga : Zvaigzne ABC, 2008. – 224 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 18.lpp.