Instrukcija ir norādījums vai pamācība kādas darbības veikšanai.
Instrukcija palīdz saprast, kā pareizi jārīkojas ar dažādiem sadzīves priekšmetiem vai kā jāuzvedas noteiktās situācijās.
Svarīgi!
Obligāti jāievēro instrukcijā minēto darbību secību.
Piemērs:
DARBA DROŠĪBA SKOLĒNIEM, STRĀDĀJOT MĀCĪBU VIRTUVĒ
 
 1. Sākot darbu virtuvē, jāapsien tīrs priekšauts.
 2. Gari mati jāsasien. Ap galvu jāapsien lakatiņš vai jāuzliek cepure.
 3. Rotaslietas jānoņem.
 4. Pirms darba jānomazgā rokas ar ziepēm un jānoslauka tīrā dvielī, kas nav paredzēts citām vajadzībām.
 5. Uzmanīgi jārīkojas ar dakšiņām, nažiem u.c. asiem priekšmetiem.
 6. Ja saplīst trauks, nekavējoties lauskas ir jāsaslauka.
 7. Lai neapdedzinātu pirkstus, vāku no karsta katla vai pannas jāņem ar speciālu lupatiņu vai cimdu.
 8. Ja uz grīdas kaut kas izlijis, tas uzreiz jāsaslauka.
 9. Ar elektriskajām virtuves ierīcēm jādarbojas uzmanīgi. Kategoriski aizliegts lietot bojātas virtuves ierīces.
 10. Ieslēdzot elektriskās virtuves ierīces, kontaktdakša stabili jāiebīda kontaktligzdā līdz galam. Tikai pēc tam drīkst to ieslēgt.
 11. Vispirms jāizslēdz elektriskās virtuves ierīces un tikai tad, kontaktligzdu pieturot ar roku, ņem ārā kontaktdakšu. To nedrīkst raut aiz vada, jo tad var notikt īssavienojums.
 12. Ūdeni elektriskajā tējkannā var liet tikai tad, kad tā ir atslēgta no elektriskā tīkla.
 13. Ar slapjām vai mitrām rokām nedrīkst aizskart elektriskos vadus.
 14. Elektrisko plīti var tīrīt tikai atdzisušu un strāvai jābūt atslēgtai.
 15. Gatavojot ēdienus, nedrīkst izmantot bojātus produktus, jo var saindēties.
 16. Izmantojot svaigus produktus, tie ļoti rūpīgi jānomazgā un jānotīra.
 17. Beidzot darbu, virtuve ir jāuzkopj, trauki jānomazgā, jānoslauka, jānoliek vietā. 
Atsauce:
http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=1107&q=instrukcija&id=997846&g=1
http://www.tukumagimn.lv/Dokumenti/Droshiba_majturiba.pdf