Iesniegums ir dokuments, ko raksta iestādei vai amatpersonai ar nolūku iestāties (kaut kur), ieteikt, paziņot.
 
Piemērs:
Ainažu vidusskolas direktoram
Krišjānim Valdenbergeram
 
6. klases skolnieces
Emīlijas Merienhofas
 
iesniegums.

    Lūdzu atļaut rīkot labdarības tirdziņu š. g. 4. oktobrī skolas sporta zālē.
 

Ainažos 2010. gada 4. septembrī.                               E. Merienhofa

 
Iesnieguma adresāts rakstāms ar datīva locījumā – kam?.
Iesnieguma adresāts rakstāms ar ģenitīva locījumā – kā? (iesniegums).
Lapas vidusdaļā noteikti jābūt dokumenta nosaukumam, aiz kura, rakstot rokrakstā, obligāti liekams punkts.
 
Ja iesniegums tiek rakstīts ar datoru, tad dokumenta nosaukumu drīkst rakstīt ar lielajiem burtiem un punktu aiz tā drīkst nelikt.
Piemērs:
 
Korģenes vidusskolas direktoram
Laimonim Pabērzam
 
6. klases skolnieka
Kristiāna Kalna
 
IESNIEGUMS
 
          Lūdzu atļaut doties uz florbola treniņnometni no š. g. 10. oktobra līdz 25. oktobrim. Mācību vielu apgūšu patstāvīgi. Kavētie pārbaudes darbi tiks uzrakstīti pēc priekšmetu skolotāju īpaši sastādīta grafika.
 

Korģenē 2010. gada 1. oktobrī.                                            K. Kalns
 
Iesnieguma tekstu parasti iesāk ar vārdu “Lūdzu”.
Iesniegumā vietniekvārds “jūs” un tā locījumu formas rakstāmas ar lielo burtu:
Piemērs:
Jūs
Jūsu
Jums
Iesnieguma tekstā nav vēlami saīsinājumi, izņemot “š.g.” – “šā gada”.
Iesniegumā obligāti jāievēro ortogrāfijas un interpunkcijas likumi.
Iesniegumu parasti raksta uz baltas A4 formāta lapas (ja vien nav speciālas veidlapas).
 
Atsauce:
Lietišķie raksti pamatskolā/LR IZM Izglītības satura un eksaminācijas centrs. -Rīga, 2001. – 68 lpp.: il. - izmantotā literatūra: 25. lpp.