28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Lietvārdiem ir ne tikai dzimte (vīriešu un sieviešu) un skaitlis (vienskaitlis un daudzskaitlis), bet arī locījums.
 
Lietvārds, saistoties ar citiem vārdiem, iegūst noteiktu locījuma formu, tāpēc saka, ka lietvārds ir lokāms vārds.
Pārveidojot lietvārdu atbilstoši jautājumiem, maināsgalotne. To sauc par lietvārda locīšanu.
Katram lietvārda jautājumam ir savs īpašs nosaukums, gluži tāpat kā cilvēkiem ir savs vārds. Tos sauc par locījumiem. Locījumu nosaukumi radušies no latīņu valodas, tāpēc latviešu valodā tie skan pavisam neparasti.
 
Latviešu valodā ir 7 locījumi:
 • nominatīvs (N. kas?)
 • ģenitīvs (Ģ. kā?)
 • datīvs (D. kam?)
 • akuzatīvs (A. ko?)
 • instrumentālis (I. ar ko?)
 • lokatīvs (L. kur?)
 • vokatīvs (V. bez jautājuma)
locījums
sieviešu dzimte
vienskaitlis
sieviešu dzimte
daudzskaitlis
vīriešu dzimte
vienskaitlis
vīriešu dzimte
daudzskaitlis
N. kas?
māja
mājas
zēns
zēni
Ģ. kā?
mājas
māju
zēna
zēnu
D. kam?
mājai
mājām
zēnam
zēniem
A. ko?
māju
mājas
zēnu
zēnus
I. ar ko?
ar māju
ar mājām
ar zēnu
ar zēniem
L. kur?
mājā
mājās
zēnā
zēnos
V. -
māja!
mājas!
zēn!
zēni!
 
Vēro, kā mainās vārda meitene (vienskaitlī) galotne katrā teikumā.
 • Meitene  (kas?) lasa grāmatas.
 • Meitenes (kā) grāmatas ir biezas.
 • Zēns dod grāmatas meitenei (kam?).
 • Zēns meklē meiteni (ko?).
 • Skolotāja sarunājas ar meiteni (ar ko?).
 • Skolotāja skatās meitenē (kur?).
Vēro, kā mainās vārda meitenes (daudzskaitlī) galotne katrā teikumā.
 • Meitenes (kas?) lasa grāmatas.
 • Meiteņu (kā?) grāmatas ir biezas.
 • Skolotāja dod grāmatas meitenēm (kam?).
 • Zēni meklē meitenes (ko?).
 • Skolotāja sarunājas ar meitenēm (ar ko?).
 • Skolotāja skatās meitenēs (kur?).
Daudziem vīriešu dzimtes lietvārdiem ar galotni -is bieži vērojama līdzskaņu mija:
Piemērs:
dadzis - daa - daiem
Alvis - Alvja - Alvjiem
lis - kāļa - kāļiem
knābis - knābja - knābjiem
Ja aiz vārdiem nav, maz, daudz seko lietvārds, tad tas visbiežāk atbild uz jautājumu kā? (ģenitīvs).
Piemērs:
Jānim ir maz (kā?) grāmatu.
Šodien klasē nav (kā nav?) Jāņa, Dāvja, abu Kārļu un Intas.
Man ir daudz (kā?) draugu.