Teorija

Svarīgi!
Lietvārdiem ir divi skaitļi: vienskaitlis un daudzskaitlis.
 
vienskaitlis
  
daudzskaitlis
  
lelle.jpg
viena lelle
lelle.jpglelle.jpg
divas lelles
zirgs.jpg
viens zirgs
zirgs.jpgzirgs.jpg
divi zirgi
 
Tādus lietvārdus, kurus lieto tikai vienskaitlī, sauc par vienskaitliniekiem, bet tādus, kurus lieto tikai daudzskaitlī, sauc par daudzskaitliniekiem.
 
vienskaitlinieki
daudzskaitlinieki
laime
nauda
dejošana
sarma
bikses
šķēres
durvis
ļaudis
 
Lietvārdi vienskaitlī un daudzskaitlī atbild uz jautājumiem kas? kā? kam? ko? ar ko? kur?.
 
Atsauce:
Zīle. Valodas gudrību grāmata 4.klasei/Gita Andersone, Māra Filatova, Ārija Ptičkina.- Rīga: ZvaigzneABC, 2002. - 216 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 99.lpp.
Valodas pasaule. Latviešu valoda 4.klasei/S.Zusina, D.Laiveniece.- Rīga: Zvaigzne, 2005. - 139 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 12.- 14.lpp.
http://valoda.ailab.lv/latval/sakumskolai/sakumskola/vardskiras/V_lietvards.swf