Visi nosaukumi ir lietvārdi.
Svarīgi!
Lietvārds pamatformā atbild uz jautājumu kas?.
Vārda pamatforma ir tā forma, kādā vārds tiek dots vārdnīcās.
  
Lietvārdus dala divās grupās:
  • sugas vārdi - nosauc katru no zināmiem grupas priekšmetiem, dzīvām būtnēm, vielām vai dabas parādībām;
    pele, skapis, zvaigzne, mākonis, piens, tēja, zēns, tētis 
  • īpašvārdi - nosauc kādu īpašu, noteiktu priekšmetu vai būtni, tāpēc tos vienmēr raksta ar lielo sākumburtu.
    Cēsis, Saule, Latvija, Gauja, Māris, Anna
Ja kādu sauc vārdā, tad šo vārdu raksta ar lielo sākumburtu. Šādus lietvārdus sauc par īpašvārdiem.
Piemēram, rakstot domrakstu par savu mīļdzīvnieku, tu noteikti nosauksi arī viņa vārdu.
Piemērs:
Mans mīļākais dzīvnieks ir kaķis (sugas vārds). Viņu sauc Muris (kaķim ir dots īpašs vārds jeb īpašvārds).
Ja īpašvārds sastāv no diviem vai vairākiem vārdiem, tad šādus nosaukumus sauc par saliktiem nosaukumiem.
Piemēram, tavs vārds un uzvārds veido saliktu nosaukumu.
Piemērs:
Liene Kalniņa, Andrejs Jansons, Gita Ezerniece
 
Ar lielo sākumburtu raksta visus vārdus nosaukumāar lielo sākumburtu nav rakstāmi visi vārdi 
Jānis Kalniņš
Laima Liepiņa
Latvijas Republika
Piena Ceļš
Lielais Lācis
Dārta Luīze Kalniņa
Andrejs Purs-Purvītis
Ozolnieku pagasts
Brīvības piemineklis
Valguma iela
Zinību diena
Slīteres rezervāts
Babītes ezers
Baltijas jūra
Krišjāņa Barona iela
 
Ir cilvēki ar diviem uzvārdiem vai ar diviem vārdiem.
Ja cilvēkam ir divi vārdi, tad tos raksta vienu aiz otra, neatdalot ar pieturzīmēm.
Piemērs:
Reinis Dāvis Liepiņš
Anna Katrīna Lejniece
Ja cilvēkam ir divi uzvārdi, tad tos vienu no otra atdala ar svītriņu jeb defisi.
Piemērs:
Vaira Vīķe-Freiberga
Inga Vītola-Vītoliņa
Ir īpašvārdi, kuri liekami pēdiņās.
Avīžu, žurnālu nosaukumi
laikraksts "Latvijas Avīze"
žurnāls "Ezis"
Grāmatu nosaukumi
Imanta Ziedoņa grāmata "Krāsainās pasakas"
Stefanijas Meijeres grāmata "Krēsla"
Mākslas darbu, filmu un dziesmu nosaukumi
Raiņa luga "Zelta zirgs"
K. Sūniņa glezna "Birztala"
R. Paula dziesma "Anniņa vanniņā"
Māju nosaukumi
Mārsnēnu pagasta "Kļaviņas"
Raunas pagasta "Klētnieki"
  
Atsauce:
Zīle. Valodas gudrību grāmata 4.klasei/Gita Andersone, Māra Filatova, Ārija Ptičkina.- Rīga: ZvaigzneABC, 2002. - 216 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 112.- 116.lpp.
http://valoda.ailab.lv/latval/sakumskolai/sakumskola/vardskiras/V_lietvards.swf
http://www.liis.lv/latval/surdo/lietv.htm#u4