Piedēkļa patskanis nenoteiksmes galotnes priekšā vienmēr ir garš.
Piemērs:
mazgāt, sēdēt, rādīt, vizināties, spēlēties, raudzīties 
   
Nenoteiksmes galotnes priekšā līdzskani izrunā nebalsīgi.
Kā uzzināt, kāds līdzskaņa burts rakstāms?
Nenoteiksmē dotais vārds jāpārveido pagātnē.
 
pagātnē
nenoteiksmē
piemēri
z
z
grauza - grauzt
g
g
sniga - snigt
b
b
ģērba - ģērbt
s
s
nesa - nest
  
Ja darbības vārdam pagātnē saknes beigu līdzskanis ir dz, c, tad nenoteiksmes galotnes priekšā raksta g, k!
  
pagātnē
nenoteiksmē
piemēri
dz
g
kliedza - kliegt
c
k
brauca - braukt
  
Ja nezini, kāds līdzskaņa burts rakstāms vārda sākuma daļā, jāiegaumē priedēkļi:
uz-zīmēt, iz-zināt, at-bildēt, uz-sviest, uz-tvert, pār-runāt
   
Latviešu valodā biežāk lietojamie priedēkļi ir aiz-, ap-, at-, ie-, iz-, ne-, no-, pa-, pār-, pie-, sa-, uz-.
  
Priedēklī jā- runājams un rakstāms garš patskanis, piemēram, -dara, -iet, -ēd, -mazgājas.
  
Atsauce:
Zīle. Valodas gudrību grāmata 4.klasei/Gita Andersone, Māra Filatova, Ārija Ptičkina.- Rīga: ZvaigzneABC, 2002. - 216 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 134.lpp. Valodas pasaule. Latviešu valoda 4.klasei/S.Zusina, D.Laiveniece.- Rīga: Zvaigzne, 2005. - 139 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 25.lpp. http://valoda.ailab.lv/latval/sakumskolai/sakumskola/vardskiras/V_darbibasv.swf