Pēc sastāva izšķir pirmatnīgus darbības vārdus un atvasinātus darbības vārdus.
Pirmatnīgi ir tādi darbības vārdi, kuriem ir tikai sakne un galotne.
 
priedēklis
sakne
piedēklis
galotne
-
skrie
-
t
-
cel
-
ties
-
-
t
 
Atvasinātiem darbības vārdiem nenoteiksmē ir ne tikai sakne un galotne, bet arī piedēklis vai priedēklis.
  
priedēklis
sakne
piedēklis
galotne
ap
skrie
-
t
pie
cel
-
ties
-
dej
o
t
 
Darbības vārdus var darināt gan ar priedēkli, gan ar piedēkli.
Piemērs:
uzzīmēt, pieskriet, izmācīties, nokrist, pieliekties