Pēc sastāva izšķir pirmatnīgus darbības vārdus un atvasinātus darbības vārdus.
Pirmatnīgi ir tādi darbības vārdi, kuriem ir tikai sakne un galotne.
 
priedēklis
sakne
piedēklis
galotne
-
skrie
-
t
-
cel
-
ties
-
-
t
 
Atvasinātiem darbības vārdiem nenoteiksmē ir ne tikai sakne un galotne, bet arī piedēklis vai priedēklis.
  
priedēklis
sakne
piedēklis
galotne
ap
skrie
-
t
pie
cel
-
ties
-
dej
o
t
 
Darbības vārdus var darināt gan ar priedēkli, gan ar piedēkli.
Piemērs:
uzzīmēt, pieskriet, izmācīties, nokrist, pieliekties
Atsauce:
Zīle. Valodas gudrību grāmata 4.klasei/Gita Andersone, Māra Filatova, Ārija Ptičkina.- Rīga: ZvaigzneABC, 2002. - 216 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 134.lpp.
Valodas pasaule. Latviešu valoda 4.klasei/S.Zusina, D.Laiveniece.- Rīga: Zvaigzne, 2005. - 139 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 25.lpp.
http://valoda.ailab.lv/latval/sakumskolai/sakumskola/vardskiras/V_darbibasv.swf