27.
aprīlī
Diagnosticējošais darbs LATVIEŠU VALODĀ 9. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Pēc sastāva izšķir pirmatnīgus darbības vārdus un atvasinātus darbības vārdus.
Pirmatnīgi ir tādi darbības vārdi, kuriem ir tikai sakne un galotne.
 
priedēklis
sakne
piedēklis
galotne
-
skrie
-
t
-
cel
-
ties
-
-
t
 
Atvasinātiem darbības vārdiem nenoteiksmē ir ne tikai sakne un galotne, bet arī piedēklis vai priedēklis.
  
priedēklis
sakne
piedēklis
galotne
ap
skrie
-
t
pie
cel
-
ties
-
dej
o
t
 
Darbības vārdus var darināt gan ar priedēkli, gan ar piedēkli.
Piemērs:
uzzīmēt, pieskriet, izmācīties, nokrist, pieliekties
Atsauce:
Zīle. Valodas gudrību grāmata 4.klasei/Gita Andersone, Māra Filatova, Ārija Ptičkina.- Rīga: ZvaigzneABC, 2002. - 216 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 134.lpp.
Valodas pasaule. Latviešu valoda 4.klasei/S.Zusina, D.Laiveniece.- Rīga: Zvaigzne, 2005. - 139 lpp. :il.- izmantotā literatūra: 25.lpp.
http://valoda.ailab.lv/latval/sakumskolai/sakumskola/vardskiras/V_darbibasv.swf