Vārdi, kas izsaka darbību vai stāvokli, ir darbības vārdi.
Piemērs:
skriet, braukt - izsaka darbību
sēdēt, gulēt - izsaka stāvokli
   
Jautājums
Atbilde, kas izsaka darbību vai stāvokli
Ko dara kaķis?
Ņaud.
Ko dara zēns?
Lasa.
Ko dara dziedātājs?
Dzied.
 
Darbības vārda pamatformu sauc par nenoteiksmi.
 
Darbības vārdi pamatformā atbild uz jautājumu ko darīt?.
Darbības vārdu pamatformu sauc par nenoteiksmi. Darbības vārdi nenoteiksmē nenorāda ne darbības laiku, ne skaitli, ne personu.
 
Darbības vārdiem pamatformā ir galotnes -t un -ties.
Piemērs:
ēst, domāt, mācīties, sēdēt, gozēties.
 
Darbības vārdiem ir trīs laiki.
 
Tagadneko dara?lasa
Pagātneko darīja?lasīja
Nākotneko darīs?lasīs
 
Darbības vārdam ir divi skaitļi:
  • vienskaitlis (ja ir viens darītājs)
    Māsa lasa grāmatu. Es baroju trušus.
      
  • daudzskaitlis (ja ir divi vai vairāki darītāji)
    Mēs lasām grāmatas. Brāļi baro trušus.