18.
maijā
Eksāmens LATVIEŠU VALODĀ 12. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaņas. Burti Skaņas jēdziens. Skaņu veidi. Burta jēdziens. Burtu izmantojums skaņu pierakstā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda sākumskaņas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārda pirmās skaņas noteikšana.
2. Vārda sākumskaņas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārda pirmās skaņas noteikšana.
3. Vārda sākumskaņas noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārda pirmās skaņas noteikšana.
4. Skaņu un burtu skaits vārdā 1. izziņas līmenis vidēja 6p. Skaņu un burtu skaita noteikšana vārdos. Divskaņu saskatīšana vārdos.
5. Skaņu un burtu skaits vārdā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Divskaņu saskatīšana vārdos.
6. Skaņu un burtu skaits vārdā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Divskaņu saskatīšana vārdos.
7. Divskanis vārdā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Divskaņu saskatīšana vārdos.
8. Divskaņa ierakstīšana lietvārdā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Trūkstoša divskaņa ierakstīšana lietvārdos.
9. Divskaņa o [uo] noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaņu [o], [ō] un [uo] atšķiršana.
10. Divskaņa o [uo] un patskaņu o, ō atšķiršana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Skaņu [o], [ō] un [uo] atšķiršana.
11. Balsīgie un nebalsīgie līdzskaņi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Balsīgo un nebalsīgo līdzskaņu atšķiršana burtu pārī.
12. Balsīgie un nebalsīgie līdzskaņi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Balsīgo un nebalsīgo līdzskaņu atšķiršana (trijos dotajos vārdos).
13. Balsīgie un nebalsīgie līdzskaņi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Līdzskaņu balsīguma novērtēšana.
14. Balsīgais līdzskanis vārda sākumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārda sākuma skaņas noteikšana pēc tās balsīguma.
15. Nebalsīgais līdzskanis vārda sākumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārda sākuma skaņas noteikšana pēc tās balsīguma.
16. Dažādu skaņu noteikšana vārdā 3. izziņas līmenis augsta 1p. Vārda skaniskā sastāva raksturojums un tam atbilstoša vārda noteikšana.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas sistēmas izpratne (2019) Citi vidēja 3p. Burtu ierakstīšana mācītajās ortogrammās.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Garo patskaņu noteikšana vārda sākumā Citi vidēja 1p. Vārda sākumskaņas noteikšana.
2. Īsie patskaņi vārdos Citi vidēja 2p. Īso patskaņu ierakstīšana lietvārdos (saknē un galotnē).
3. Patskaņu skaita noteikšana vārdā Citi vidēja 3p. Patskaņu skaita noteikšana lietvārdos.
4. Līdzskanis vārda sākumā Citi zema 1p. Atbilstošā līdzskaņa izvēle no dotajiem burtu variantiem.
5. Balsīgie un nebalsīgie līdzskaņi Citi vidēja 1p. Balsīgo un nebalsīgo līdzskaņu atšķiršana.
6. Balsīgie un nebalsīgie līdzskaņi vārda sākumā Citi vidēja 2p. Vārda sākumskaņas noteikšana pēc tās balsīguma.
7. Balsīgie līdzskaņi vārdu sākumā Citi vidēja 2p. Balsīgo līdzskaņu ierakstīšana vārdu sākumā.
8. Nebalsīgie līdzskaņi vārdos Citi vidēja 3p. Nebalsīgo līdzskaņu ierakstīšana lietvārdos.
9. Skaņas un burti Citi vidēja 1p. Izpratne par skaņām un burtiem.
10. Divskaņi vārdos Citi vidēja 4p. Divskaņu ierakstīšana vārdos (teikumos no latviešu tautas pasakas "Zvēri un abru taisītājs").
11. Divskaņi lietvārdos Citi vidēja 2p. Atbilstošā divskaņa izvēle, izveidojot lietvārdus.
12. Patskaņu skaits vārdā Citi vidēja 6p. Patskaņu un divskaņu atšķiršana. Garo patskaņu saskatīšana vārdā.
13. Garie patskaņi vārdos Citi vidēja 3p. Garo patskaņu ierakstīšana lietvārdos.
14. Balsīgie līdzskaņi vārda sākumā Citi vidēja 2p. Balsīgo līdzskaņu zināšana. Vārda sākumskaņas noteikšana pēc tās balsīguma.
15. Nebalsīgie līdzskaņi vārda sākumā Citi vidēja 2p. Nebalsīgo līdzskaņu zināšana. Vārda sākumskaņas noteikšana pēc tās balsīguma.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Patskaņi vārdos 00:30:00 vidēja 6p. Vārda sākumskaņas (garā patskaņa) noteikšana. Īso patskaņu ierakstīšana lietvārdos (saknē un galotnē). Patskaņu un divskaņu atsķiršana.
2. Līdzskaņi vārdos 00:30:00 vidēja 9p. Balsīgo un nebalsīgo līdzskaņu atšķiršana un noteikšana vārda sākumā. Balsīgo un nebalsīgo līdzskaņu ierakstīšana vārdā dažādās pozīcijās.