Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. Garo patskaņu noteikšana vārda sākumā 1p.
2. Patskaņu skaita noteikšana vārdā 3p.
3. Īsie patskaņi vārdos 2p.