Ir dažādu iekavu veidi:
  • apaļās iekavas ();
  • pusiekavas );
  • kvadrātiekavas [];
  • figūriekavas {};
  • slīpās iekavas //.

1. Apaļās iekavas lietišķajos tekstos tiek lietotas visbiežāk.
Tās izmanto papildinājumu un paskaidrojumu norobežošanai tekstā, no literārās valodas viedokļa lieku skaņu norobežošanai, variantu norādīšanai.
Piemērs:
Lattelecom 2011. gada pārskats (PDF, 1,32 Mb).
Sarkanais āboliņ(i)s Tārpiņš tavu sakni grauž.
Redaktors (izdevējs) stingri pieprasa ievērot termiņus.
 
2. Pusiekavas liek aiz cipariem vai alfabēta burtiem, kas norāda secību.
Piemērs:
1) jāsakārto istaba;
2) jānomazgā trauki;
3) jāizved laukā Reksis.

3. Kvadrātiekavās liek citētā tekstā citētāja paskaidrojumus, labojumus, papildinājumus, precizējumus, bibliogrāfijas sastādītāja komentārus.
Piemērs:
Darbā saglabāta tā laika [20. gadsimta 20. gadu - I.S.] ortogrāfija un interpunkcija.
Viņš [dzejnieks] saslima jau studiju gados.
 
4. Figūriekavas parasti lietišķā tekstā nelieto. Tās izmanto valodas parādību un likumu shematiskai attēlošanai tabulās, matemātiskās izteiksmēs u.c.
fx=4x+x2,jax;12x+63x1,jax[1;4)x1x,jax[4;+)

5. Slīpajās iekavās raksta fonēmas.
Piemērs:
/a/
 
Beigu pieturzīme aiz iekavām
Ja iekavās ievietotā teksta daļa ir teikuma beigās, bet iekavās minētais neveido patstāvīgu teikumu, tad beigu pieturzīme liekama aiz iekavas.
Piemērs:
Ziedi veidoti īpašā papīra locīšanas tehnikā (origami).
Ja iekavās ievietotā teksta daļa ir teikuma beigās un iekavās minētais veido patstāvīgu teikumu, tad beigu pieturzīme liekama iekavu iekšpusē.
Piemērs:
Noslēgtu pusaudžu īpatnība ir tā, ka viņi negrib runāt ar vecākiem, tomēr viņi neiebilst, ja vecāki sarunājas ar viņiem. (Jā, šis ir tieši tas gadījums, kad es ieteiktu neaizvērties.)
 
Atsauce:
http://termini.lza.lv/term.php?term=iekavas&list=iekavas&lang=LV
Guļevska D., Miķelsone A., Porīte T. Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. – Rīga: Avots, 219. lpp. 2002.
Volfs E. Es klausītu savus vecākus, ja viņi aizvērtos. – Rīga: Zvaigzne ABC, 84. lpp., 2013.