Pēdiņas lietišķajos rakstos tiek izmantotas tehniskai dažādu nosaukumu izcelšanai.
Iespiestā tekstā tiek lietotas gan gan apaļās (" "), gan stūrainās pēdiņas (« »).

1. Visbiežāk pēdiņās liek nosaukumus ar īpašvārda nozīmi.
 
Laikrakstu nosaukumi"Auseklis"
Žurnālu nosaukumi"Ievas Veselība"
Mākslas darbu nosaukumi"Impresija"
Grāmatu nosaukumi"Bendes meitiņa un viņas tēvs"
Literāro darbu nosaukumi"Indrāni"
Uzņēmumu nosaukumi"Balticovo"
Biedrību nosaukumi"Saulessvece"
Partiju nosaukumi"Latvijas Zaļā partija"
Veikalu nosaukumi"Depo"
Transportlīdzekļu nosaukumi"Audi"
Šķirņu nosaukumi"Rebeka"
 
Piemērs:
Biedrības "Saulessvece" gada pārskats.
Žurnāla "Ievas Veselība" pārdošanas apjomi liecina par dinamiku pēdējā ceturksnī.
 
2. Pēdiņās liek citējumus.
Piemērs:
Kā teikts oficiālajā VID mājas lapā, minētās institūcijas "izdotie administratīvie akti, lēmumi, dokumenti un informācija nodokļu maksātājam turpmāk tiks paziņota EDS sadaļā "Sarakste ar VID".
 
3. Pēdiņās liek jebkuru vārdu vai vārdu savienojumu, kuru vēlas izcelt.
Lietišķajos rakstos šādi tiek izcelti šim valodas funkcionālajam stilam neiederīgi vārdi, proti, visbiežāk tie ir sarunvalodas vārdi vai vārdu savienojumi (frazeoloģismi).
Piemērs:
Akcionāru sapulces sākumā tika uzklausītas "degošās" problēmas attiecībā uz gada pārskata savlaicīgu iesniegšanu.
Pēdiņas neliek, ja šādas - stilam neiederīgas leksēmas - tiek paskaidrotas ar vārdiem tā sauktais, tā saucamais.
Piemērs:
Paralēli notiek arī intensīva ceļu sakārtošana pēc ziemas jeb tā saucamais bedrīšu remonts.
 
Pēdiņu vietā drukātā tekstā var tikt izmantots arī kursīvs.
 
Lietišķajos tekstos reizēm tiek izmantotas vienpēdiņas, kas ir samērā jauna pieturzīme.
1. Vienpēdiņas izmanto, lai precizētu vārda vai termina nozīmi, šo skaidrojumu iekļaujot tekstā.
Piemērs:
Staka - 'kaņepju sviesta' - zaļā krāsa liecina par tā sastāvā esošo hlorofilu.
2. Vienpēdiņas izmanto lauksaimniecības un dārzkopības jomā, tajās liekot šķirņu nosaukumus oriģinālrakstībā.
Piemērs:
Saldo ķiršu šķirnei 'Brjanskas 3-36' piemīt laba koka un ziedpumpuru ziemcietība.