Saikļu lietojums
Lietišķajiem tekstiem raksturīgi teikumi ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem.

Saiklis un starp diviem vienlīdzīgiem teikuma locekļiem vai starp diviem pēdējiem virknes vienlīdzīgajiem teikuma locekļiem liecina par uzskaitījuma noteiktību un pabeigtību. Šāds uzskaitījums liecina, ka minētie priekšmeti, procesi vai pazīmes ir nepieciešami un ka nekas nav palicis neminēts.

Ja uzskaitījums nav pabeigts, lieto saīsinājumus:
 • un citi – u.c.
 • un tā tālāk – utt.
 • un tamlīdzīgi – u. tml.
 
Līdzīgi lietojams arī saiklis vai.
 
Vienlīdzīgu teikuma locekļu virknē saiklis lietojams starp diviem pēdējiem vienlīdzīgiem teikuma locekļiem, nevis šādas virknes vidū. Izņēmumi pieļaujami, ja divi no virknes locekļiem ir īpaši cieši saistīti.

Arī divkāršie saikļi – pāru un atkārtojuma – lietojami tieši to vārdu vai vārdu savienojumu priekšā, ko tie saista.

Prievārdu lietojums
Visvairāk kļūdu prievārdu lietojumā rodas citu valodu ietekmē.
Izvēloties prievārdu, jāņem vērā:
 1. prievārda atbilstība konkrētajā konstrukcijā;
 2. prievārda spēja piesaistīt noteiktu locījumu;
 3. konkrētā prievārda lietojuma iederīgums valodas sistēmā.
 
Latviešu valodā nedrīkst:
 • lietot blakus divus prievārdus
  Piemērs:
  Par no ārzemēm atnākušo sūtījumu
 • vienā teikumā atkārtoti lietot to pašu prievārdu citā nozīmē
  Piemērs:
  Par apgrozāmiem līdzekļiem par augustu
 • veidot apvienotās konstrukcijas, ja prievārdi saistās ar dažādiem locījumiem
  Piemērs:
  Nepareizi: Ar vai bez atļaujas filiāle tiks atvērta.
  Pareizi: Ar atļauju vai bez atļaujas filiāle tiks atvērta.