Dokumenta tekstā datumu lieto dažādos locījumos atbilstoši teksta vajadzībām, bet dokumenta rekvizītā datumu raksta lokatīvā.
 
Ja kādā dokumentā ir atsauce uz citu dokumentu, minot tā numuru un datumu, latviešu valodas vārdu secības noteikumi paredz vispirms minēt datumu ģenitīvā, tad dokumenta nosaukumu un numuru.
 
Dokumenta tekstā gadu, kurā notiek darbība, apzīmē ar š. g. (šī gada, šā gada).
 
Gads noteikti jāmin, ja runa ir par laika periodu ap gadu miju. Ielūgumos, paziņojumos un sludinājumos tiek minēts ne tikai datums, bet arī nedēļas diena un pulksteņlaiks.
 
Laika intervālu pieraksta:
 1. izvērstā veidā:
  no 2014. gada 1. jūnija līdz 2014. gada 13. jūnijam
 2. ar domuzīmi, norādot veikala darba laiku:
  9. 00 – 18. 00
 3. izmantojot slīpsvītru:
  2014./2015. mācību gads
   
Atsauce:
Skujiņa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. – Rīga: Zvaigzne ABC, 80. - 81. lpp. 2014