Adreses pieraksts valstī ir standartizēts. Tos nosaka Ministru kabineta noteikumi - Adresācijas Noteikumi.

Kritēriji noteikumu izveidei:
 1. atbilstība latviešu valodas normām;
 2. pieskaņošana starptautiskajiem noteikumiem;
 3. lakonisms, nosacītu apzīmējumu izmantošana;
 4. adreses sastāvdaļu svarīgums;
 5. pieraksta tradīcija.
 
Latviešu  valodā pašlaik pieņemts adresē rakstīt:
 1. adresātu datīvā;
 2. vārdu vai vārda iniciāli pirms uzvārda;
 3. vietas apzīmējumu lokatīvā;
 4. mājas numuru aiz ielas nosaukuma vai mājas nosaukumu.
 
Pieturzīmes adreses pierakstā
 • Starp ielas nosaukumu un mājas numuru nav liekams komats.
  Lilastes ielā 1
 • Dubultnumuros, ka arī vienas mājas apvienoto ēku (korpusu) numerācijā starp skaitļiem liek slīpsvītru.
  Ainažu ielā 36/2
 • Starp indeksa burtiem un indeksa skaitļiem lietojama defise.
  LV-1002
 
Starptautiskās tradīcijas nosaka pašreizējo adreses rakstīšanas secību:
 1. Adresāts: Jānim Bērziņam
 2. Mazākā teritoriālā vienība: Pērnavas ielā 3
 3. Lielākā teritoriālā vienība: Salacgrīvā
 4. Pasta indekss: LV-4033
 
aploksne_adrese_piemers.png
 
Ja adresi raksta vienā rindā, starp sastāvdaļām liek komatu.
Jānim Bērziņam, Pērnavas ielā, Salacgrīvā, LV-1001.
 
Adresants
 Adresāts
K. Kalniņa
„Namdaros”
Viļķenē
Salacgrīvas novadā
LV-4033
 
A. Muižniekam
Krāsotāju ielā 13-3
Rīgā
LV-1055
 
Sūtot uz ārvalstīm, pēdējo min valsts nosaukumu.
Piemērs:
B. Ozolam
„Cīruļkalni”
Skrīveros
Aizkraukles novadā
LV-5062
LETTLAND/LATVIA/LETTONIE
 
Atsauce:
Skujiņa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. – Rīga: Zvaigzne ABC, 82. - 84. lpp. 2014
Atsauce: