Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Valodas līdzekļu grupēšana 6 p.
2. Valodas stils. Valodas līdzekļi 3 p.
3. Dažādi jēdzieni stilistikā 4 p.
4. Funkcionālais valodas stils 3 p.
5. Valodas stils, tā pazīmes. Teksta žanrs 3 p.
6. Sinonīmi stilistikā 5 p.
7. Frazeoloģismi stilistikā 4 p.
8. Svešvārdi stilistikā 4 p.
9. Valodas līdzekļi tekstā 4 p.
10. Tekstu žanri 6 p.