Grūtības pakāpe:
01:00:00
1. Līdzskaņi īpašības vārdos 1 p.
2. Mantotie un aizgūtie vārdi. Izlaists burts vai burti 1 p.
3. A vai Ā dažādās darbības vārda formās 1 p.
4. Nenoteiksmes pareizrakstība 4 p.
5. Lokāmo ciešamās kārtas pagātnes divdabju pareizrakstība 2 p.
6. Vārdšķiras noteikšana 2 p.
7. Vēsturiskais līdzskaņa zudums I 1 p.
8. Svešvārdu pareizrakstība II 1 p.
9. Kurā teikumā nav kļūdu? 1 p.
10. Pareizi uzrakstīts vārds 1 p.
11. Vārdu pārnesumpārdale 1 p.
12. Vārddarināšana II 2 p.
13. Piedēkļu skaits vārdā 1 p.
14. Valodnieki un viņu ieguldījums latviešu literārās valodas attīstībā 2 p.
15. Priedēkļa "no" lietojums 2 p.
16. Jēdzieni valodas kultūrā 4 p.
17. Nosaukumu pareizrakstība 2 p.
18. Svešvārdu pareizrakstība 6 p.
19. Personvārdu pareizrakstība 4 p.
20. Prievārdu lietojums 4 p.