Satura rādītājs:

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 44 p. Pirmā semestra skolēna gatavošanās noslēguma tests 8. klasei, kurā iekļauti uzdevumi no tēmām: 8.1. Kā es veidoju saziņu ar sevi un citiem?, 8.2. Kā valoda atklāj savstarpējās attiecības?, 8.3. Kā tiek darināti jauni vārdi?
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 48 p. Testā iekļauti uzdevumi no 3 tēmām: 8.4.Kā pilnveidot tekstveides prasmes? 8.5. Kurām ortogrāfijas normām ir jāpievērš uzmanība? 8.6. Kāda ir latviešu valodas un literatūras nozīme izglītībā?

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 44 p. Pirmā semestra noslēguma tests 8. klasei, kurā iekļauti uzdevumi no tēmām: 8.1. Kā es veidoju saziņu ar sevi un citiem?, 8.2. Kā valoda atklāj savstarpējās attiecības?, 8.3. Kā tiek darināti jauni vārdi?
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 39 p. Testā iekļauti uzdevumi no 3 tēmām: 8.4.Kā pilnveidot tekstveides prasmes? 8.5. Kurām ortogrāfijas normām ir jāpievērš uzmanība? 8.6. Kāda ir latviešu valodas un literatūras nozīme izglītībā?