Satura rādītājs:

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 34p. Pirmā semestra skolēna gatavošanās noslēguma tests 8. klasei, kurā iekļauti uzdevumi no tēmām: 1. Kā es veidoju saziņu ar sevi un citiem? 1.1. Sociolekts. Slengs 1.2. Metafora. Darbības vārda izteiksmes 1.3. Vienkāršs un salikts teikums. Interpunkcija saliktos teikumos 2. Kā valoda atklāj savstarpējās attiecības? 2.1. Tiešie un atgriezeniskie darbības vārdi. Darbības vārdu konjugācijas 2.2. Darbības vārda konjugācijas 2.3. Uzruna, uzrunas grupa. 2.4. Darbības vārda izteiksmes
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 28p. Īpašības vārda salīdzināmās pakāpes, darbības vārda izteiksmes, pieturzīmju lietojums dažādas uzbūves teikumos, domraksts, antonīmi, frazeoloģismi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 37p. Pirmā semestra noslēguma tests 8. klasei, kurā iekļauti uzdevumi no tēmām: 1. Kā es veidoju saziņu ar sevi un citiem? 1.1. Sociolekts. Slengs 1.2. Metafora. Darbības vārda izteiksmes 1.3. Vienkāršs un salikts teikums. Interpunkcija saliktos teikumos 2. Kā valoda atklāj savstarpējās attiecības? 2.1. Tiešie un atgriezeniskie darbības vārdi. Darbības vārdu konjugācijas 2.2. Darbības vārda konjugācijas 2.3. Uzruna, uzrunas grupa. 2.4. Darbības vārda izteiksmes
2. Otrā semestra noslēguma tests I 00:40:00 vidēja 31p. Domraksta temats, forma, plāns, pazīmes, tips. Pieturzīmes dažādas uzbūves teikumos.
3. Otrā semestra noslēguma tests II 00:40:00 vidēja 38p. Vārdšķiru - darbības vārdu, lietvārdu, īpašības vārdu - gramatiskās kategorijas, darināšana, pareizrakstība un lietojums teikumā.