Testi

1. Pirmā semestra noslēguma tests

Grūtības pakāpe: vidēja

34
2. Otrā semestra noslēguma tests

Grūtības pakāpe: vidēja

28

Materiāli skolotājiem