Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Teikuma priekšmets, drukāšana 3 p.
2. Izteicējs teikumā 1 p.
3. Teikuma virslocekļi 4 p.
4. Teikumu shēmas 4 p.
5. Vārdu pareizrakstība. Priedēklis 1 p.
6. Teikuma virslocekļu pasvītrošana 4 p.
7. Vārdu secība teikumā 1 p.
8. Lietvārdu iedalījums 2 p.
9. Īpašības vārda atrašana vienkāršā teikumā 1 p.
10. Darbība attēlā 2 p.
11. Darbības veicējs (persona) 2 p.
12. Tagadne, pagatne, nākotne 3 p.
13. Teikums ar VTL 1 p.
14. Radniecīgi vārdi 1 p.
15. Priedēkļi tekstā 1 p.
16. Vārda piedēklis 2 p.
17. Sinonīmu pāri 2 p.
18. Sinonīmu, antonīmu pāri 2 p.