Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Garie patskaņi 3 p.
2. Zīmju valoda 1 p.
3. Burti un skaņas 2 p.
4. Iepriekšējais burts 1 p.
5. Vārdu secība, ievērojot alfabētu 3 p.
6. Sinonīmi 1 p.
7. Uzruna teikumā I 1 p.
8. Uzruna teikumā, pieturzīmes 1 p.
9. Teksta virsraksts II 1 p.
10. Lietvārdu iedalījums 2 p.
11. Sinonīmi, antonīmi 2 p.
12. Teikuma robežas. Lielie sākumburti 1 p.
13. Teikuma beigu pieturzīme 1 p.
14. Vārdu secība teikumā 1 p.
15. Teikumu shēmas 4 p.
16. Teikums ar īpašības vārdu 1 p.
17. Īpašības vārds un lietvārds 1 p.