Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Salikts teikums Prezentācija darbam klasē, apgūstot tēmu "Salikts teikums" (salikts sakārtots teikums, salikts pakārtots teikums, jaukts salikts teikums, teikuma uzbūve, daļu saistījums, shēma, pieturzīmju lietojums).

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Salikta teikuma jēdziens Priekšstats par saliktu teikumu
2. Teikums. Vienkāršs teikums Teikuma un gramatiskā centra jēdziens. Vienkāršu teikumu iedalījums.
3. Vienkāršs paplašināts teikums Vienkāršs paplašināts teikums: jēdziens, uzbūve. Sintaktiskās konstrukcijas, kas neietekmē teikuma uzbūvi.
4. Teikuma pazīmes Teikums kā komunikācijas pamatvienība. Vienkārša teikuma uzbūves pamatprincipi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikuma gramatiskais centrs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Gramatiskā centra noteikšana teikumā (vienkārši gadījumi)
2. DD Vienkārša teikuma iedalījums 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vienkārša paplašināta un vienkārša nepaplašināta teikuma noteikšana.
3. Teikuma gramatiskais centrs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vienlīdzīgu teikuma priekšmetu noteikšana.
4. Vienkārša teikuma iedalījums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vienkārša paplašināta un vienkārša nepaplašināta teikuma noteikšana.
5. Teikuma jēdziens 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Teikumu iedalījums pēc gramatiskā centra uzbūves
6. Pieturzīmes saliktā teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p.
7. Sintakse 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Teikuma virslocekļu noteikšana
8. Teikums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jēdziens par teikumu
9. Salikts teikums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Salikta teikuma un vienkārša teikuma atšķiršana. Risinājuma soļos dota salikto teikumu uzbūve.
10. Salikts teikums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salikta teikuma shēmas noteikšana. Risinājuma soļos dota abu teikumu uzbūve un abu teikumu shēmas.
11. Salikts teikums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Salikta sakārtota un salikta pakārtota teikuma atšķiršana. Risinājuma soļos dotas abu teikumu shēmas.
12. Pieturzīmju lietojums teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Komata lietojuma skaidrojums saliktā un vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dota teikuma uzbūve.
13. Pieturzīmju lietojums teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieturzīmju likšana saliktā un vienkāršā paplašinātā teikumā. Risinājuma soļos dots teikuma gramatiskais centrs un teikuma shēma.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pieturzīmes teikuma beigās Citi vidēja 1 p. Teikuma beigu pieturzīmju lietojums vienkāršā paplašinātā teikumā
2. Diktāts Citi vidēja 1 p.
3. Diktāts Citi vidēja 1 p.
4. Diktāts Citi vidēja 1 p.
5. Diktāts Citi vidēja 1 p.
6. Diktāts Citi vidēja 1 p.
7. Diktāts Citi vidēja 1 p.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diktāts 00:00:00 vidēja 6 p. Pieturzīmju lietojums
2. Teikuma gramatiskais centrs 00:00:00 vidēja 6 p. Teikuma iedalījums pēc gramatiskā centra uzbūves, gramatiskā centra noteikšana.