Teorija

Uzdevumi

1. Lietišķie raksti

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Valodas stili

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Lietišķie raksti (ar izvēli)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Saziņas veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. CV veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Jēdzieni saziņas tēmā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Lietišķās vēstules

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Publiskā runa Senajā Grieķijā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Aptauja

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Publiskās runas nozīme saziņā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Privāta vēstule

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Vēstules adresāts

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Vēstule

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Īsais raksts jeb viedoklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Domraksta forma un domraksta temats (ar izvēli)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Pārsprieduma temats un kompozīcija (ar izvēli)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Domraksta valoda

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Intervija

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Saziņa. Rakstveida saziņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Informācijas nodošanas veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Materiāli skolotājiem